Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Midtjylland

Velkomst- og takketale ved Dragonkasernen i Holstebro

26. februar 2020

I går havde jeg den flotte ære, på vegne af Folketingets Forsvarsudvalg, at holde takketale ved medaljeparade på Dragonkasernen for 1. kampvognseskadron (Niels Kjeldsen Eskadronen) efter et halv års indsats i Kabul, Afghanistan. 

For at anerkende soldaternes indsats under udsendelse tildeles de efter deres hjemkomst en medalje for international tjeneste. Men det er ikke kun soldaterne, som modtager medaljer på dagen. Deres børn får også tildelt en børnemedalje for deres savn og opbakning til deres far eller mor, som har været udsendt.

Det gjorde stort indtryk på mig at overvære familienetværkets og soldaternes modtagelse af deres vejfortjente medaljer. De har alle sammen ydet en stor indsats. Soldaterne gør Danmark ære både nationalt og internationalt!


I kan læse min tale til de hjemvendte soldater her:

Kære hjemvendte soldater!

 Som medlem af Folketingets forsvarsudvalg, og som tidligere tjenstgørende i hæren 24 år, er det en stor ære og fornøjelse for mig at sige nogle få ord her i dag i anledning af medaljeparaden for 1 KVGESK – også kendt som ”Niels Kjeldsen Eskadronen”, der bærer på stolte traditioner. 

Jeg vil gerne fastslå, at det altid er en særlig fornøjelse at komme på Dragonkasernen, fordi Jydske Dragonregiment (JDR) er mit eget stamregiment, mens jeg har orlov til mit borgerlige ombud i Folketinget. Og som gammel EC’er er det altid skønt at opleve koncentration af panser ved Jydske Dragonregiment, som er Hærens knytnæve.  

Først og fremmest vil jeg på vegne af forsvarsudvalget – og dermed på vegne af Folketinget - rette en stor og varm tak til eskadronen for indsatsen i AFGHANISTAN gennem et halvt års udsendelse. 

Forsvarets løsning af internationale opgaver er en afgørende del af Danmarks aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik. Folketinget har besluttet, at Danmark skal yde et aktivt bidrag til at fremme fred, frihed og folkestyre uden for landets grænser, som et fremskudt forsvar af Danmarks interesser og vores grundlæggende værdier. 

Det gælder også for Danmarks bidrag til missionen i Kabul i Afghanistan, der overordnet har til opgave at styrke de nationale afghanske sikkerhedsstyrkers evne til selv at varetage sikkerheden i det hårdt plagede land. Alt sammen på mandat fra FN’s sikkerhedsråd. Målet er, at Afghanistan ikke falder tilbage til at være en rugekasse for terrorister og fanatiske, formørkede kræfter. 

1. kampvognseskadron har konkret bidraget med at sørge for sikker eskortering af mentorer og rådgiver som forudsætning for, at de kunne løse deres opgaver i et risikofyldt miljø. I var godt forberedt til løsning af opgaven med intensiv træning i bl.a. skydning, førstehjælp, nærkamp og løsning af Mobile Force Protection Team opgaver i civilt terræn.   

Jeres professionelle og respekterede indsats var ikke alene med til at gøre en positiv forskel i missionsområdet, men også styrket Danmarks generelle omdømme ude i verden, som en lille, men vågen nation, man kan regne med, når det brænder på.

Jeg har i øvrigt noteret mig, at man ved at søge på Facebook under Niels Kjeldsen Eskadronen kan se en dejlig video om julemandens besøg hos jer i Kabul. Videoen kan varmt anbefales. 

Kære soldater: Jeres udsendelse har undertiden været en barsk oplevelse. Men I har løst opgaven til UG i kraft af professionalisme, gåpåmod og godt sammenhold – helt i trådt med ånden her i Dragonregimentet, hvis motto er ”Lykken står den kække bi”!  

Nu venter der jer en vigtig og spændende opgave herhjemme i eskadronen, nemlig omskoling til den nye kampvogn, LEOPARD 2A7, så vi får styrket kampkraften i hærens knytnæve yderligere.

Til slut vil jeg slå fast, at jeres udsendelse også har været en barsk omgang for jeres nærmeste pårørende -  ægtefæller, kærester, forældre – og ikke mindst jeres børn. De har savnet jer. Og de har været ængstelige for jer. 

Derfor vil jeg her i dag også rette en varm og stor TAK til jer pårørende for opbakningen herhjemmefra. For en udsendt soldat er det uhyre vigtigt af have baglandet på plads. Uden denne opbakning gik det ikke. Derfor er det også fuldkommen på sin plads, at der i dag uddeles medaljer til jeres børn. De har nemlig også ydet en stor indsats ved at undvære deres mor eller far i lang tid. 

Kære soldater: I er nu hjemme igen og kan tage godt vare på jeres familie og venner. Og det er noget af det vigtigste her i livet!

Afslutningsvis vil jeg på vegne af Folketinget rette et STORT og DYBFØLT TAK for jeres indsats i Afghanistan. Held og lykke med jeres videre tjeneste og tilværelse. I gør Danmark ære både nationalt og internationalt!