Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Midtjylland

Mærkesager

6 af mine mærkager

FRIT VALG - OPVÆKST

Du skal have din frihed til selv at vælge din jordemoder, daginstitution, skole og ungdomsuddannelse, for du ved bedst, hvad der er bedst for dig og dine.


LÆS MERE...

FRIT VALG - SUNDHED

Du skal have din frihed til selv vælge sygehus, hjemmepleje og plejehjem, for du kender bedst dine behov – og du er altså gammel nok til at bestemme selv.


LÆS MERE...

FRIT VALG & NATUREN

Du skal have din frihed, og det skal naturen også. Nationalparker skal ikke hegnes ind, og du skal have bevægelsesfrihed og optimale trafikforhold. For det er som om, at man har glemt at have den menneskelige dimension med i ligningen.


LÆS MERE...

FRIHED I FORENINGSLIVET

Du skal have din frihed, og det skal alle ildsjæle. Vores foreninger skal ikke drukne i bureaukrati, bøvl og underlige afgifter. Vi skal give dem frihed.


LÆS MERE...

FRIHED I TRYGHED

Du skal have din frihed i trygge omgivelser både i hverdagen og nattelivet. Derfor skal forsvaret, politiet og retsvæsnet styrkes markant i fremtiden.


LÆS MERE...

GRØN FRIHED

Du skal have din frihed i en grøn verden. Derfor skal kræfterne samles om at skabe grøn vækst og velstand – ikke nye, bevidstløse afgifter og forbud.


LÆS MERE...