Hvor der er vilje, er der vej!

Jeg kæmper for et Danmark i bedre balance. Vi skal sikre vækst og jobskabelse i alle dele af landet.
Jeg har siden 2006 været transportordfører for Venstre som en hovedopgave. Desuden har jeg siden valget i 2015 været Venstres repræsentant i Folketingets Præsidium. Derudover er jeg medlem af udvalgene for forsvar, miljø- og fødevarer, skat og energi.

 

 

Inviation til Pihle-banko og stegt flæsk i Kjellerup

23. april 2019

LÆS MERE

Nyheder

10. april 2019

  
  

De gør Danmark ære

En hilsen fra Dragonkasernen i Holstebro, hvor jeg i dag har haft den store ære på vegne af Folketingets forsvarsudvalg at byde velkommen hjem og tak for indsatsen til det danske kontingent, der har været udsendt til Irak det sidste halve år. Også tak til de mange pårørende, som denne udsendelse har berørt.

Hermed…

LÆS MERE

Tyvstart på valgkampen i Viborg

9. april 2019

 
Så har jeg opsat Danmarks måske største valgbanner - 48 m2 stort - på denne gavl i det centrale Viborg sammen med den lokale VU høvding, Frederik Houmann Thuesen.

Valgkampen starter om få uger - så lad os komme ud af starthullerne og markere, at V er klar til at møde vælgerne med fire års gode regeringsresultater…
LÆS MERE

Månedsbrev fra Borgen

3. april 2019

Hver måned udsender jeg nyhedsbrevet NYT FRA BORGEN, som omhandler min hverdag på Christiansborg. Hvis du har lyst til at følge med i mit liv som politiker, kan du læse nyhedsbrevene her.

Marts 2019

LÆS MERE

Feltbesøg i produktionsdanmark

2. april 2019

Tak til kartoffelmelsfabrikken i Karup for dagens uhyre interessante virksomhedsbesøg sammen med lokale venstrefolk. Det var spændende at se det nye store produktionsanlæg, der er under opførelse med henblik på indvielse den 1. september i år. Mere end 95 procent af den gigantiske produktion af kartoffelmel eksporteres.…
LÆS MERE

Tyvstart på valgkampen i Viborg

2. april 2019

Senest den 17. juni skal der være afholdt folketingsvalg. Men hvorfor vente så længe med at vise flaget? Stor tak til de morgenfriske VUere, der i dag hjalp mig med at uddele omkring 300 flasker Pihle-vand og foldere til eleverne på handelsskolen i Viborg (Mercantec). Venstre og Pihl er på kampberedskab!

LÆS MERE

Historisk aftale om infrastruktur: Vi binder Danmark bedre sammen

13. marts 2019

Det går rigtig godt i Danmark for tiden. Når det går godt, stiger trafikken på vores veje. Frem mod 2030 forventer vi en stigende trængsel på vejene flere steder i landet. Skal vi understøtte fortsat vækst og udvikling i hele Danmark, skal vi i tide investere i at udbygge vores infrastruktur, så danskerne kan komme hurtigt og sikkert til og fra arbejde. Og så danskerne har friheden…

LÆS MERE

Rastepladserne flyder med affald og afføring. Toiletter og skraldespande skal genetableres!

26. februar 2019

I løbet af 2018 har Vejdirektoratet fjernet skraldespande, bordebænkesæt og toiletter på 134 ud af landets 279 rastepladser for at kunne opgradere nogle andre. Det er særligt de lange strækninger i Midt- og Vestjylland uden toiletter, som kan mærke ændringen. Det er helt galt, at vi fjerner folks mulighed for at forrette deres nødtørft, så de sidder og laver stort bag buskadset på en rasteplads. Det er simpelthen noget svineri, som vi skal have rettet op på. Hvis det står til mig, så…
LÆS MERE

Nytårsparole i Viborg

23. januar 2019
Den 19. januar havde jeg fornøjelsen af at deltage i Politihjemmeværnskompagni Viborgs traditionsrige nytårsparole på 

LÆS MERE