Hvor der er vilje, er der vej!

Jeg kæmper for et Danmark i bedre balance. 

Vi skal sikre vækst og jobskabelse - i alle dele af landet.
I de sidste 13 år har jeg været transportordfører for Venstre. Transportordførerskabet har derfor været min politiske hovedopgave. I sidste regeringsperiode 2015-2019 havde jeg den ærefulde opgave at være Venstres repræsentant i Folketingets Præsidium. Efter folketingsvalget i 2019 er jeg fortsat trafikordfører, men er derudover også medlem af udvalgene for forsvar, skat og næstformand for Den Interparlamentariske Union.  

 

Nyt fra Borgen

15. august 2019

Hver måned udsender jeg nyhedsbrevet NYT FRA BORGEN, som omhandler min hverdag på Christiansborg. Hvis du har lyst til at følge med i mit liv som politiker,…

LÆS MERE

Sankt Hans i Sparkær og Vroue

25. juni 2019

I søndags var det Sankt Hans, som jeg synes er en god tradition, som vi skal værne om. Jeg benyttede lejligheden til at besøge både Sparkær og Vroue, hvor jeg holdt båltale. Jeg havde i mine taler fokus på danske traditioner og værdier og om den vigtige sammenhængskraft i samfundet.…

LÆS MERE

Besøg i Tarm

4. juni 2019

Besøg i Tarm, der blandt andet har to gode efterskoler - her Solgården, hvor mange unge er blevet uddannet og dannet i årenes løb. Den anden efterskole hedder Blåkilde. Hurra for de danske efterskoler og ungdomsskoler.


LÆS MERE

Besøg og markvandring hos parret Bente og Henning Johansen

4. juni 2019

Besøg og markvandring hos parret Bente og Henning Johansen, der har et veldrevet landbrug ved Borris med 65 malkekøer. Her blev jeg bl.a. orienteret om bøvl med myndighederne vedr. et markdige, der er flyttet frem og tilbage gennem årene. Meget tyder på, at der…

LÆS MERE

Valgmøde i Rødkærsbro Hallen

4. juni 2019

Sidste valgdebat i denne omgang.  
Tak til Mette Nielsen og ordstyrer Keld Thordahl Jørgensen for et forrygende godt valgmøde i Rødkærsbro Hallen. Tak til deltagerne for de mange gode og nærgående spørgsmål. Sober og saglig tone prægede debatten, trods uenigheder…

LÆS MERE

Fokus på bedre veje

4. juni 2019

Tak til motorvejsgruppen i Holstebro samt mine gode MF-kolleger Thomas Danielsen, Andreas Steenberg og Annette Lind for en sober og saglig debat hos Vald. Birn om infrastrukturens betydning for erhvervslivet og motorvejshullerne ved Herning. De huller skal lukkes senest i 2023 og det har de…
LÆS MERE

Besøg hos Sørens Rejser i Kjellerup

3. juni 2019

Besøg hos virksomheden Sørens Rejser i Kjellerup. En førende og bundsolid rejsearrangør og busvognmand, der er positivt kendt viden omkring.

LÆS MERE

Besøg hos Kjellerup Tømmerhandel / XL BYG

3. juni 2019

Feltbesøg hos Kjellerup Tømmerhandel / XL BYG. En af de førende af slagsen i Midtjylland. Også her er der god gang i hjulene. For det går godt i Danmark.

LÆS MERE

Besøg på Grønagergård Savværk ved Gjern

3. juni 2019

Besøg på Grønagergård Savværk ved Gjern. Tak til direktør Jan Kristensen for rundvisning og god snak. Her producerer 40 dygtige medarbejdere trævarer af høj kvalitet af tømmer fra de danske skove. Herunder også specialprodukter til fx restaureringen af Nyborg Slot samt til LEGO koncernen…

LÆS MERE