Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Hvor der er vilje, er der vej!


Transportområdet berører rigtig mange danskeres hverdag, og er helt afgørende for produktionen i erhvervslivet, vi alle skal leve af. 

Som transportordfører for Venstre i snart 15 år kender jeg til den grundlæggende vigtighed af, hvilken transportpolitik der føres i Danmark. Og her er det vigtigt, at vi sikrer vækst og jobskabelse ved hjælp af høj mobilitet på kryds og tværs. Det er med til at styrke vores sammenhængskraft. Derfor kæmper jeg for et Danmark i bedre balance - i alle dele af landet.

Pihl og Ellemann på Feltbesøg i karup 

Nyt fra Borgen

Venstre 30. juni 2022

Hver måned udsender jeg nyhedsbrevet NYT FRA BORGEN, som omhandler min hverdag på Christiansborg. Hvis du har lyst til at følge med i mit liv som politiker, kan du læse nyhedsbrevene her.

Juni 2022 

LÆS MERE

Debatindlæg

Venstre 30. juni 2022

Løbende udgivere jeg debatindlæg i diverse aviser og onlinemedier. Alle mine debatindlæg siden 2010 kan findes og læses her på siden. 


2022

29-06-2022 Unge har ordet 

27-06-2022

LÆS MERE

NYHEDER

Venstre 10. maj 2022

Feltbesøg i Karup 

Jeg fornøjelsen at være på feltbesøg hos Flyvestation Karup sammen med Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Tak til chefen, oberst Palle Mikkelsen, der orienterede og viste rundt på dette store og vigtige tjenestested, der rummer ikke mindre end 3500 medarbejdere inden for hegnet. Vi besøgte bl.a. skydeuddannelse af topmotiverede værnepligtige på den selvmarkerende feltskydebane samt de operative of dybt professionelle eskadriller i Helicopter…
LÆS MERE

Velkomst- og takketale ved Dragonkasernen i Holstebro

Venstre 26. februar 2020

I går havde jeg den flotte ære, på vegne af Folketingets Forsvarsudvalg, at holde takketale ved medaljeparade på Dragonkasernen for 1. kampvognseskadron (Niels Kjeldsen Eskadronen) efter et halv års indsats i Kabul, Afghanistan. 

For at anerkende soldaternes indsats under…

LÆS MERE

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Venstre 19. december 2019

LÆS MERE

Videohilsen fra weekendens landsmøde

Venstre 19. november 2019

LÆS MERE

ÅBNING AF DEN NYE METRO CITYRING

Venstre 30. september 2019

LÆS MERE

Sankt Hans i Sparkær og Vroue

Venstre 25. juni 2019

I søndags var det Sankt Hans, som jeg synes er en god tradition, som vi skal værne om. Jeg benyttede lejligheden til at besøge både Sparkær og Vroue, hvor jeg holdt båltale. Jeg havde i mine taler fokus på danske traditioner og værdier og om den vigtige sammenhængskraft i samfundet.…

LÆS MERE

Besøg i Tarm

Venstre 4. juni 2019

Besøg i Tarm, der blandt andet har to gode efterskoler - her Solgården, hvor mange unge er blevet uddannet og dannet i årenes løb. Den anden efterskole hedder Blåkilde. Hurra for de danske efterskoler og ungdomsskoler.


LÆS MERE

Besøg og markvandring hos parret Bente og Henning Johansen

Venstre 4. juni 2019

Besøg og markvandring hos parret Bente og Henning Johansen, der har et veldrevet landbrug ved Borris med 65 malkekøer. Her blev jeg bl.a. orienteret om bøvl med myndighederne vedr. et markdige, der er flyttet frem og tilbage gennem årene. Meget tyder på, at der…

LÆS MERE