Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Midtjylland

CV

26. september 2022

Læs om mine aktuelle funktioner i Folketinget her.

Privat

Jeg blev født d. 19. maj 1961. Jeg bor i Ans sammen med min kone Carina Bach Lorentzen (ved Tange Sø, ca. 20 km sydøst for Viborg i retning af Århus) Jeg har tre børn: Julie, som er født i 1987, Sofie, der er født i 1990 og Frederik, som er født i 1993. Derudover har jeg mine tre børnebørn, Karl Emil, Marie og Hanna.

Arbejde

Jeg har været ansat i forsvaret (hæren) siden 1981, hvor jeg blev udnævnt til major af linien i marts 2001. Jeg var tilknyttet det Jydske Dragonregiment i Holstebro, og er tidligere projektofficer gennem 6 år for den aktive danske støtte til opbygningen af forsvaret i de tre baltiske lande med henblik på deres medlemskab af NATO. I den forbindelse blev jeg dekoreret med medaljer i Estland og Litauen. Derudover har jeg været udsendt til Kroatien som EU-observatør under borgerkrigen i 1993.

Jeg har udover min karriere ved forsvaret tidligere været beskæftiget ved landbruget og MD Foods (nu Arla).


Uddannelse

Min uddannelse startede med en realeksamen fra Ans Skole i 1978, efterfulgt af en studentereksamen fra Viborg Amtsgymnasium i 1981.

I 1982 blev jeg uddannet som sergent fra Sergentskolen i Sønderborg i 1982 og sekondløjtnant af reserven fra Hærens Kampskole i Oksbøl i 1982. I 1986 blev jeg uddannet som linieofficer (premierløjtnant) fra Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot, og endeligt har jeg gennemført en Videregående Officersuddannelse ved Hærens Officersskole samt Stabskursus I ved Forsvarsakademiet i perioden 1988-1990.

Politisk engagement

Jeg blev valgt til Folketinget første gang (i Viborgkredsen) den 8. februar 2005, og genvalgt til Folketinget den 13. november 2007, den 15. september 2011 samt den 5. juni 2019.

Lokalpolitisk engagement

Jeg har været et aktivt medlem af Venstre siden 1990 og bestyrelsesmedlem i Ans-Grønbæk Venstrevælgerforening i 8 år. Desuden har jeg været medlem af kommunalbestyrelsen i Kjellerup Kommune for Venstre siden januar 1994. Jeg har været medlem af Børne- og Kulturudvalget i 8 år, heraf de 6 år som udvalgsformand, og derudover har jeg været medlem af kommunens økonomiudvalg siden januar 2002.

Jeg var Folketingskandidat for Venstre i Viborgkredsen 1999-2006, og fra 2006 har jeg været Folketingskandidat for Venstre i Viborg Østkredsen i Vestjyllands Storkreds. Desuden var jeg medlem af Venstres udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg i Viborg Amt fra 1993-2005, og jeg er tidligere formand for Venstre i Viborg Amts udvalg vedr. amternes fremtid og Venstres kulturpolitiske udvalg i Viborg amt.

Opgaver i Folketinget

Opdateret den 19. september 2022.

Jeg har nu følgende opgaver på Borgen:

 • Trafikordfører for Venstre
 • Medlem af Transport- og Boligudvalget
 • Medlem af Retsudvalget
 • Medlem af Skatteudvalget
 • Næstformand i Færdselssikkerhedskommissionen

Desuden har jeg frivilligt engagement og øvrige medlemskaber af følgende:

 • Medlem af præsidiet for Folk og Forsvar
 • Medlem af repræsentantskabet for Nørgaards Højskole i Bjerringbro
 • Medlem af repræsentantskabet for Atlantsammenslutningen
 • Medlem af Forenede Danske Motorejere (FDM)
 • Medlem af De Blå Baretter - Foreningen for personel i fredsstøttende og humanitære operationer
 • Medlem af Den Danske Europabevægelse (Viborg Amt)
 • Medlem af Foreningen NORDEN
 • Medlem af Viborgegnens Erhvervsråd
 • Medlem af Viborgegnens Liberale Erhvervslaug
 • Medlem af Kjellerupegnens Kunstsamling
 • Bestyrelsesmedlem (Ceremonimester) i Tange Sø Whisky og Øl Laug (TAWØL)
 • Medlem af Prinsens Livregiments Soldaterforening (Viborg afdeling)
 • Medlem af Blicheregnens Museumsforening
 • Medlem af Bisp Gunnars Gilde i Viborg
 • Medlem af De Danske Forsvarsbrødre (Viborg afdeling)
 • Medlem af Danske Ølentusiaster
 • Støttemedlem for FN-museet i Frøslevlejren
 • Medlem af støtteforeningen for TV/MIDT-VEST
 • Medlem af Foreningen til Bevarelse af Tange Sø
 • Medlem af Dyreværnet - Foreningen til Værn for Værgesløse Dyr
 • Ambassadør for SIF
 • Medlem af Viborg Skydeselskab af 1878
 • Medlem af repræsentantskabet for Viborg Innovations Fond
 • Oldermand for Folketingets Øl Laug

Tillidshverv

 • Medlem af kommunalbestyrelsen i Kjellerup kommune for Venstre 1993-2006.
 • Formand for Børne- og kulturudvalget i Kjellerup kommune 1996-2002.
 • Medlem af Økonomiudvalget i Kjellerup kommune 2002-2006.

Dekorationer:

Jeg er tildelt følgende ordener, dekorationer og medaljer:

 • Ridder af Dannebrogordenen
 • Forsvarets medalje for international tjeneste 1948-2009
 • Forsvarets hæderstegn for god tjeneste
 • Hjemmeværnets Fortjensttegn
 • EU Monitor Mission Service Medal
 • Lithuanian Armed Forces Meritorious Service Medal
 • Estonian Peace Operations Center Service Medal

Bogudgivelser

Jeg er forfatter til bøgerne "Hvor der er vilje, er der vej - Transportpolitiske visioner for Danmark" (udgivet november 2010), og "På sporet af Danmark - Jernbanen før, nu og i fremtiden", (udgivet oktober 2013) Derudover er jeg forfatter til bogen "STOP trafikal egoisme" (udgivet maj 2020), som jeg har skrevet sammen med kørelærer Carina Bach.  

Du kan læse mere om mine bøger her