Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Vellykket V-sommergruppemøde i Faaborg. Fokus på danskernes tryghed - og bedre veje

Det var som sædvanligt en stor fornøjelse at deltage i Venstres sommergruppemøde, hvor vi gør politisk status og lægger sporene for det fremadrettede arbejde i gruppen. I år foregik sommergruppemødet i det sydfynske på Hotel Faaborg Fjord. Det vigtigste tema for årets møde var drøftelse af en kommende 2025-plan for, hvordan vi i de kommende år sikrer en robust dansk økonomi samt grundlaget for fremtidens velfærd, jobskabelse, vækst og tryghed mod i en usikker tid med store globale udfordringer og usikkerheder.

Sidst i august måned vil regeringen fremlægge en helhedsorienteret 2025-plan med klare politiske målsætninger og vores bud på vigtige værktøjer til at nå målene. Det glæder mig, at V og regeringen bl.a. vil lægge op til en markant styrkelse af Danmarks sikkerhed og danskernes tryghed. Herunder skal der i de kommende år tilføres milliardbeløb til forsvaret, politiet og efterretningstjenesterne. Mange andre tiltag er på vej.

Som Venstres transportordfører glæder jeg mig over, at regeringen i de kommende år også vil afsætte penge til at investere målrettet i Danmarks trafikale infrastruktur med tyngde på bedre veje. Det er nemlig en afgørende forudsætning for jobskabelse og fornyet vækst i alle dele af landet. Også her er der brug for en helhedsorienteret og sammenhængende plan, der med konkrete projekter løser op for trafikale flaskehalse og giver grundlag for fornyet vækst og udvikling. Nu er det vejenes tur!