Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Værn om Danmarks frihed!

7. maj 2018
Jeg er medlem af Folketingets forsvarsudvalg og major. Derfor 

var det en udsøgt fornøjelse og en ære at re hovedtaler den 4. maj ved Hjemmeværnets flotte arrangement i Danske Soldaters Mindelund i haven ved Rindsholm Kro. Tak til alle, der har kæmpet for vores umistelige frihed. Vi skal for altid værne om Danmarks frihed!