Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Vækst og udvikling i hele Danmark

Jeg er stolt over, at regeringen har særligt fokus på vækst og udvikling i hele Danmark. Helt konkret har vi fremlagt et udspil, der indeholder mere end 100 tiltag med løsninger på en lang række af Danmarks udfordringer. Vi fokuserer blandt andet på landbruget og fødevaresektorens konkurrenceevne, en opblødning af den rigide planlov samt en sænkning af skatter og afgifter. Derudover forbedrer vi mulighederne for at bo og arbejde uden for byerne, idet vi sørger for bedre lånemuligheder og bedre bredbåndsdækning i de tyndere befolkede områder.

Kunne jeg som transportordfører have ønsket mig hurtige tiltag med fokus på bedre veje? Ja naturligvis. Men da den tidligere regering har efterladt en slunken statskasse og sprængt det nationale "anlægsloft", har det været nødvendigt med en "anlægspause", hvor der ikke iværksættes nye statslige projekter i 2016.

Til gengæld kipper jeg med flaget for de initiativer, som regeringen har taget for at sikre en bedre fremkommelighed i hele landet. Vi foreslår lavere transportudgifter til og fra de små øer samt en driftssikker færgebetjening. Dette er vigtigt, eftersom færgerne er den eneste vej til omverdenen for disse øer. Derudover vil vi nedsætte prisen for at pendle over Storebælt. Vi vil også sikre mobiliteten mellem hjem, arbejde og uddannelse. Drømmejobbet er nemlig ikke altid lige rundt om hjørnet.

Den tidligere regering satsede massivt på cyklisme og kollektiv transport, men vi er af den overbevisning, at afstandene betyder, at cykel og busser ikke altid er et reelt alternativ i store dele af landet. Kortere og billigere rejsetid kan gøre det mere attraktivt at pendle og dermed muligt for flere mennesker at få eller bibeholde et job og samtidig blive boende på landet. Derfor vil vi hæve hastighedsgrænsen på udvalgte motortrafikveje fra 90km/t til 100 km/t og samtidig tillade højere hastighedsgrænser for særligt godkendte traktorer, campingvogne og påhængsvogne.

Derudover vil vi nedsætte aldersgrænsen for kørekort til lille knallert til 15 år, hvor den i dag er 16 år. På denne måde vil vi sætte danske unge på niveau med unge i de andre EU-lande, hvor man længe har kunnet erhverve sig et kørekort som 15-årig. Slutteligt vil vi indføre en forsøgsordning, hvor 17-årige får mulighed for at erhverve sig kørekort, forudsat at de ledsages af en erfaren bilist det første år.

Trods fremgang i dansk økonomi og en stigning i beskæftigelsen er væksten ikke kommet hele Danmark til gode. Derfor er det glædeligt, at Venstre så hurtigt følger op på sit valgløfte og fremlægger initiativer, der skal sikre vækst og udvikling i hele landet.