Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Uddannelses- og forskningsministerbesøg i Foulum

12. november 2018

Tak for dagens yderst spændende besøg i Foulum sammen med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Besøget startede ud hos AU Foulum, hvor vi bl.a. blev præsenteret for en nyudviklet markrobot, der kan styrke både driftsøkonomien og miljøet. Robotten bliver lanceret på den nært forestående Agromek messe i Herning som en af årets innovative nyheder. På AU Foulum foregår der mange visionære spændende aktiviteter, der bl.a. leder frem mod fremtiden bæredygtige kvalitetsfødevarer og grønne energi. Danmark er verdensførende på en række af disse områder - ikke mindst takket være indsatsen i Foulum.

Besøget i Foulum sluttede af hos Agro Business Park. Vi er i Danmark rigtig gode til at forske og udvikle ny teknologi. Men det er vigtigt, at det hele ikke kun ender i fine rapporter og afhandlinger, der ligger og samler støv. Vi skal naturligvis have omsat den indhøstede viden til arbejdspladser og indtjening ude som hjemme. Dette vigtige tema var netop i fokus på besøget hos Agro Business Park. Her er omkring 80 virksomheder tilknyttet, der opstår i kraft af at omsætte forskning og ny viden til en god forretning. Vi fik eksempelvis præsenteret konceptet med en ny staldtype med lavt energiforbrug, langt mindre udledning af ammoniak og lugt fra dyrene, god driftsøkonomi samt rigtig god dyrevelfærd. Lad os få sådanne gode ideer ud over rampen hurtigst muligt.