Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind besøger AU Foulum

På invitation fra det lokale folketingsmedlem, Kristian Pihl Lorentzen, aflægger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind besøg hos AU Foulum torsdag den 9. november. Besøget vil have fokus på intelligente løsninger til fremtidens cirkulære fødevareproduktion, innovativ fødevareforskning samt fremtidens bæredygtige energisystemer. Med besøget vil de få et nærmere indblik i forskningen indenfor bl.a. biogas og brint, hvor AU Foulum har et spændende samarbejde med Haldor Topsøe. Besøget giver også mulighed for, at tage en drøftelse med ministeren om muligheden for udflytning af universitetsuddannelser. Konkret vil Kristian Pihl Lorentzen drøfte muligheden for at placere dele af jurastudiet i Viborg. 

Det glæder mig, at uddannelses- og forskningsministeren har taget imod min invitation til at besøge AU Foulum. Når jeg har inviteret ministeren på besøg hos AU Foulum, er det for at give ministeren et indblik i den vigtige forskning, som AU Foulum arbejder med indenfor fødevareproduktion samt bioolie, biogas og brint. Forskningen giver vigtig viden til, hvordan vores fødevareproduktion og energisystemer skal se ud i fremtiden. Det er vigtigt mål at bevare et højt aktivitetsniveau i Foulum, fastslår Kristian Pihl. 

Tid og sted

Besøget finder sted torsdag den 9. november hos AU Foulum, Biogasforsøgsanlægget, Burrehøjvej 43, 8830 Tjele, Kl. 11.30-13.30.

Pressen er velkommen til at medvirke ved besøget.

Deltagende

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind

MF Kristian Pihl Lorentzen (V)

Borgmesterkandidat Ulrik Wilbek (V)

Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology

Prodekan Kurt Nielsen, Science and Technology

Centerleder Niels Halberg, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Institutleder Michelle Williams, Institut for Fødevarer

Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen, Institut for Husdyrvidenskab

Institutleder Erik Steen Kristensen, Institut for Agroøkologi

Sektionsleder Lars Ditlev Mørck Ottosen, Institut for Ingeniørvidenskab

Seniorforsker Poul Erik Lærke, Institut for Agroøkologi

Seniorforsker Rasmus Nyholm Jørgensen, Institut for Ingeniørvidenskab

Direktør og adjungeret professor Ole Green, Agrointelli 

Postdoc Lene Stødkilde-Jørgensen, Institut for Husdyrvidenskab

Lektor Trine Kastrup Dalsgaard, Institut for Fødevarer

Lektor Jette Feveile Young, Institut for Fødevarer

Program

Kl. 11.30: Velkomst ved dekanen 

Kl. 11.40: Intelligente løsninger til fremtidens cirkulære fødevareproduktion (Foulumgård)

Kl. 12.05: Fremtidens bæredygtige energisystemer (biogasforsøgsanlægget)

Kl. 12.35: Innovativ fødevareforskning (fødevarelaboratorier)

Kl. 12.55: Frokost og diskussion

Kl. 13.30: Afslutning