Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Transportpolitisk debat

Onsdag den 27. januar kl 1215-1300 deltog jeg i en transportpolitisk debat i DR P1. Emnet omhandlede det faktum, at vi hvert år holder i kø for omkring 15 milliarder kroner på vej til og fra jobbet. Budskabet fra mig var klart: Vi skal støtte op om den enkeltes individuelle transportvalg. SR og SRSF-regeringen tømte statskassen ved bl.a. at satse ensidigt på den kollektive transport. Vi mener omvendt, at det nu er vejenes tur, ligeså snart anlægsstoppet er ophævet og kassen ikke længere er tom.