Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Trafikalt sommertogt: Ny politisk sæson køres i gang af Pihl og Prehn

En ny spændende politisk sæson står for døren. Udfordringer skal løses. Aftaler skal indgås. Og konkrete resultater til gavn for befolkningen skal nås. Det gælder selvfølgelig også på transportområdet. Også her har vi har mange vigtige opgaver at løse. Venstre er som altid klar til at trække i arbejdstøjet.

For at markere starten på en ny politisk sæson indleder jeg i morgen et fælles trafikalt sommertogt med min gode socialdemokratiske kollega, Rasmus Prehn - med startskud ved Skagen Station kl. 1045. I de kommende fem dage drager vi sammen i brintbil ud i det ganske danske land. Her vil vi sammen med lokale beslutningstagere og erhvervsfolk sætte fokus på nogle af de mange trafikale udfordringer, der er rundt omkring i landet. Fra Skagen i nord. Til Gedser i syd.

Det er selvfølgelig ikke uden grund, at sommertogtet foregår i en brintbil. Det gør det, fordi vi også gerne vil sætte fokus på udfordringen med omstilling til en mere grøn transport. Og det gør det, fordi vi gerne vil teste påstanden om, at brintbiler nu er landsdækkende med hensyn til rækkevidde og tankning.

Investeringer i vejnettet

Som Venstres transportordfører glæder jeg mig i særlig grad til at fortsætte arbejdet med at sikre en effektiv infrastruktur, som binder Danmark bedre sammen. Der er behov for målrettede investeringer i vejnettet i Danmark. For jeg er optaget af at sikre et mere sammenhængende Danmark. Og fordi et bedre vejnet er forudsætningen for vækst og jobskabelse. Jeg er optaget at sikre fremdrift og mobilitet i hele Danmark. For det koster vækst, når vores virksomheder holder i kø på motorvejene. Det koster arbejdspladser. Og det koster tid. Tid fra familierne.

Det er derfor, at Venstre ønsker at investere i infrastrukturen – særligt i vejnettet. Regeringen fremlagde før sommer sin 2025-plan. Hvis det lykkes at gennemføre målsætningerne i planen, får vi mulighed for at investere ekstra 22 mia. kr. i infrastrukturen frem mod 2025. Det er tiltrængt. Nu bliver det interessant, hvor mange penge oppositionen vil bruge på bedre infrastruktur. Kort sagt: Er der vilje til vej?

Men vi skal selvfølgelig ikke bare lade nye trafikmilliarder rulle. Vi skal tage bestik af fremtidens transport – hvad er det for et behov, vi har i fremtiden? Og ikke bare behovet til næste år. Men også om 10, 20 og 30 år. Vi skal ikke mindst tage stilling til, hvordan vi kan være med til at sikre omstillingen til en mere grøn transport. Der hersker dog ingen tvivl om, at nu er det vejenes tur. Desuden skal vi udnytte det store potentiale vores havne og på ”de blå veje”, ligesom sammenhængende og effektive transportkæder er helt afgørende for vores virksomheder.

Fælles udfordringer – fælles løsninger

Jeg har set meget frem til vores sommertogt de kommende dage. Det gør jeg, fordi jeg som altid glæder mig til at bevæge mig rundt i vores smukke land. Det gør jeg også, fordi jeg sammen med Rasmus Prehn får mulighed for at drøfte, hvordan vi hver ser på de trafikale udfordringer – og ikke mindst hvordan vi vil løse dem. Og så er Rasmus Prehn jo godt selskab i bilen, selvom han er socialdemokrat….

Selvom Venstre og Socialdemokratiet har hvert sit udgangspunkt, er jeg overbevist om, at vi sammen kan finde løsninger på en stor del af fremtidens trafikale udfordringer. Vi er valgt på at være uenige, sådan er demokratiets natur. Men vi er også forpligtet til at finde sammen om løsninger til gavn for befolkningen. Der er brug for et resultatorienteret og langsigtet transportpolitisk samarbejde på tværs af partier. Vi skal sammen styrke Danmarks mobilitet på kort og lang sigt. Hvor der er vilje, er der vej!

Se programmet for sommertogtet her. Desuden er der ikke tid til at nå rundt til alle dele af Danmark. Men vi kommer vidt omkring i alle landets regioner.