Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Midtjylland

Tale ved Dragonkasernen i Holstebro

27. september 2019


I september kom et hold danske soldater hjem fra deres udsendelse. Jeg havde fået den store ære, at holde tale på vegne af Forsvarsudvalget på Dragonkasernen i Holstebro for de hjemvendte soldater i 2 KVGESK. Soldaterne havde forrettet et halvt års professionelt  arbejde i Kabul i Afghanistan. Tillykke til soldaterne med deres velfortjente medalje og stor tak for deres indsats. I gør Danmark ære. 

Læs min tale her: 

Major Kristian Pihl Lorentzen, MF og medlem af Forsvarsudvalget (V)

Tale ved medaljeparaden på Dragonkasernen den 4 september 2019

Kære soldater!

Som medlem af Folketingets forsvarsudvalg og tidligere tjenstgørende i hæren som officer i mange år er det en stor ære for mig at sige nogle få ord her i dag i anledning af medaljeparaden for 2 KVGESK. Jeg vil gerne fastslå, at det altid er en særlig fornøjelse at komme på Dragonkasernen fordi JDR er mit eget stamregiment mens jeg har orlov til borgerligt ombud i Folketinget. Og som gammel EC er det altid skønt at opleve koncentration af panser – Hærens forhammer.  

Først og fremmest vil jeg på vegne af forsvarsudvalget – og dermed på vegne af Folketinget - rette en varm tak til eskadronen for indsatsen i AFGHANISTAN gennem et halvt år.

 

Forsvarets løsning af internationale opgaver er en central del af Danmarks aktivistiske udenrigs- sikkerhedspolitik, hvor vi aktivt yder vores bidrag til at fremme fred, frihed og folkestyre uden for landets grænser. Som et fremskudt forsvar af Danmarks interesser og afgørende grundlæggende værdier. Det gælder også for Danmarks bidrag til missionen i Kabul, der overordnet har til opgave at styrke de nationale afghanske sikkerhedsstyrkers evne til selv at varetage sikkerheden i det hårdt plagede land. Alt sammen på mandat fra FN’s sikkerhedsråd. Målet er, at Afghanistan ikke falder tilbage til at være en rugekasse for terrorister og fanatiske, formørkede kræfter.

Jeres styrke har konkret bidraget ved at sørge for sikker eskortering af mentorer og rådgiver som forudsætning for, at de kunne løse deres opgaver i et risikofyldt miljø. Tak for den indsats!

 

 

 

Jeres professionelle og respekterede indsats er ikke alene med til at gøre en forskel i missionsområdet. For det har i gjort! Jeres indsats styrker også Danmarks generelle omdømme ude i verden, som en nation man kan regne med, når det brænder på og et ustabilt område skal stabiliseres.

 

Kære soldater: Jeres udsendelse har undertiden været en barsk oplevelse. Men I har løst opgaven til UG i kraft af professionalisme, gåpåmod og godt sammenhold – helt i trådt med ånden her Dragonregimentet. Sådan skal det være! Tak for denne indsats.

Jeg vil også gerne sende en taknemlig tanke til jeres pårørende – koner, kærester og børn, der har savnet jer i et halvt år. Tak for jeres opbakning til soldaterne! Uden denne opbakning gik det ikke.

 

 

Nu kan I komme hjem og igen tage godt vare på jeres familie og venner. Og det er vigtigt her i livet!

Afslutningsvis vil jeg på vegne af Folketinget rette et STORT og DYBFØLT TAK for jeres indsats i AFGHANISTAN. Held og lykke med jeres videre tjeneste og tilværelse. I gør Danmark ære!