Tale fra flagdagen i går

6. september 2018

Kære veteraner, mine damer og herrer

Som medlem af Folketingets Forsvarsudvalg og som tidligere udsendt officer fra Forsvaret samt lokal folketingsmand er det en stor ære og glæde for mig, at holde tale i forbindelse med markeringen her ved mindestenen på Kongehyldningsplænen i Viborg i anledning af den nationale flagdag for Danmarks udsendte.

 

Jeg vil starte med at kippe med flaget for Flagdagskomiteen, der sørger for, at vi her i Viborg gennemfører en flot og værdig markering af flagdagen. Det sker heldigvis mange steder i landet. I år markeres flagdagen i hele 95 kommuner. Og det er uhyre vigtigt, så flagdagen ikke blot bliver en begivenhed ovre i København. Det er nemlig hele Danmarks flagdag, hvor vi ærer og viser respekt til vores veteraner i hele landet.

 

I år er det 70 år siden at Danmark første gang sendte soldater ud i en international mission. Det er samtidig den tiende gang, at vi her den 5. september markerer flagdagen til ære for Danmarks udsendte. Siden 1948 har næsten 60.000 danskere stillet op for Danmark rundt omkring i verden.

 

Flagdagen blev indstiftet for at mindes, fejre og anerkende alle de danskere, der har været udsendt til verdens brændpunkter. Flagdagen er således ikke kun for soldater, selvom de tegner sig for langt hovedparten af de udsendte. Den er også for de mange politifolk, læger, sygeplejersker, hjemmeværnsfolk, personel fra Beredskabet, samt civile rådgiver, der alle har stillet velvilligt op for Danmark ude i verden, når vi politikere har bedt jer om det. Ofte i risikofyldte missioner, hvor der dagligt var fare på færde.

 

I dag siger vi som nation og befolkning en dybfølt tak til de danske soldater og andre, der har været udsendt for Danmark for at fremme fred, frihed og folkestyre. De har bidraget til at passe på Danmark og vores værdier med livet som indsats. Og derfor vi som samfund hele tiden stræbe efter at blive bedre til at passe på veteranerne, når de kommer hjem. Ikke kun i regi af forsvaret, men hos alle myndigheder, som veteranerne kommer i kontakt med. Her kan vi glæde os over, at Viborg Kommune har vist vejen ved ansættelse af en veterankoordinator, der bidrager til at fastholde fokus på den støtte og opbakning, som veteraner ubetinget har krav på.

 

Mange veteraner har ar på sjæl og krop. Det skal vi blive endnu bedre til at håndtere som samfund. Det skylder vi disse brave kvinder og mænd, der har ydet en formidabel indsats for Danmark som et fremskudt forsvar for vores værdier langt uden for vores grænser – med stor risiko for deres liv. Og til stor afsavn og ængstelse for deres nærmeste pårørende. På denne flagdag siger vi tak til de pårørende for at bakke om de udsendte, selvom det har være svært.

 

Nogle betalte den højeste pris – og mistede livet i indsatsen for Danmark. Også dem mindes vi og ærer på denne dag. Og lader tankerne gå til de efterladte, der sidder tilbage med savn og minder.

 

Når man generelt set taler om veteraner, så tænker nogle fejlagtigt, at det er nogle sølle stakler. Et land med veteraner er et styrket land. Et land med øget samfundsværdi. Langt den største del af veteranerne er kommet styrket ud af deres udsendelser. Det skal vi huske på og skønne på. Og så har vi dem, der har fået ar på krop og sjæl. Den skal vi som samfund tage os rigtig godt af, så de får de bedste muligheder for en normal tilværelse. Her vil jeg gerne sende en dybfølt tak til de mange foreninger og frivillige, herunder foreningen Danmarks Veteraner med 21 lokalforeninger landet over, der knokler for at sikre gode rammer, vilkår og aktiviteterne. Det er der brug for. Bliv ved med det. Til gengæld for denne store uegennyttige indsats skal vi politikere sørge for, at der er økonomisk opbakning til indsatsen som en del af vores veteranpolitik. 

 

Under den smukke højtidelighed i domkirken lige før sang vi den skønne sang til ære for veteranerne. På melodien Halleluja af Leonard Cohen og tekst af Klavs Niebuhr.

Halleluja, den danske veteran

 

UDDRAG:

Man kaldte på dig og du var klar.

Min pligt, mit valg, var dit enkle svar.       

Du er soldat og følte, sådan er det.

Du var parat, du måtte med,

gøre verden til et bedre sted

og i din stemme lå et hallelujah.

 

Denne dejlige sang sammenfatter på glimrende vis, hvad de fleste af os føler på denne smukke aften i Viborg.

 

Afslutningsvis vil jeg endnu engang udtrykke er dybfølt tak og anerkendelse fra os alle til de danske veteraner. Flagdagen er jeres dag. Og I fortjener den til fulde. I har nemlig gjort Danmark ære!