Pihlen på studietur

I disse dage er jeg taget på studietur i Tyskland - nærmere bestemt Berlin og München. Her har programmet bl.a. stået på møde med det tyske transportministerium, samt møde med tyske kolleger i Forbundsdagens transportudvalg. Her drøftede vi temaer af fælles dansk-tysk interesse. Inden vi vender snuden hjemad har vi besøgt den danske ambassade, hvor den aktuelle politiske situation er blevet vendt.

Det er altid dejligt at blive mødt af den tyske gæstfrihed. Jeg ser derfor frem til, at det tyske transportudvalg gør brug af vores invitation til at besøge Danmark.