Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Slut med lange ventetider på køreprøver

Mange steder i landet er der i øjeblikket urimeligt lange ventetider på køreprøver. Dansk Kørerlærer-Union vurderer, at problemet aldrig har været større end det er i dag. Det skal vi gøre noget ved. Derfor foreslår Venstre, at køreprøverne skal privatiseres.

Vi har længe været presset af lange ventetider på køreprøver. Politiet er presset mange steder, og derfor er vi nødt til at aflaste, hvor der ikke er behov for politimæssig uddannelse. Situationen er nu blevet så presset, at det er dybt utilfredsstillende for både borgere, erhvervslivet og kørelærerne.

Vi, i Venstre, ønsker derfor at privatisere både de teoretiske og praktiske køreprøver, for at komme problemet til livs. Vi skal lade os inspirere af de positive effekter, vi har haft af privatiseringen af bilsyn, som blev gennemført under VK-regeringen. Fremover skal det være muligt for uddannede og autoriserede prøvesagkyndige at afholde de teoretiske og praktiske køreprøver. Med denne model vil ventetiderne blive presset ned. Samtidig vil det aflaste politiet, så der kan frigøres ressourcer til andre politiopgaver. De har rigeligt at se til med egentlige politiopgaver, herunder jagt på kriminelle bander og andet.

Vi foreslår at modellen implementeres med virkning fra den 1. januar 2019.