Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Seksårig aftale for Forsvaret

1. februar 2018
Regeringen er sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre blevet enige om en seksårig aftale for Forsvaret. Forsvarsliget strækker sig fra 2018 til 2023 og indeholder et løft på 800 mio. kr. 

Aftalen skal ses som et udtryk for, at Danmark også bidrager til NATO-samarbejdet, der i disse mere og mere utrygge sikkerhedspolitiske tider, er vigtigt at opretholde. Danmark skal kunne bidrage til internationale operationer, men det er også afgørende at sikkerheden herhjemme bliver forbedret. Der er blandt andet blevet afsat midler til at styrke beskyttelsen mod cyberangreb, hvilket til stadighed bliver mere og mere relevant. Derudover er der kommet en højere grad af frivillighed i forhold til fremtidig rekruttering til værnepligten. 

Personligt er jeg særdeles tilfreds med, at staben ved 1. brigade med stabskompagni flyttes til Holstebro. Der etableres også en ny kampvognseskadron med lokation i Holstebro. Dette betyder 240 nye arbejdspladser til byen, hvilket er utroligt gode nyheder. 

Grundlæggende er det nye forsvarsforlig en klar styrkelse af Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet, hvilket glæder mig meget. Læs aftalen her