Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Sankt Hans tale ved Ans søbred

Jeg glæder mig til den 23. juni, hvor jeg holder dette års båltale på Sankt Hans ved Ans søbred. 

Talen holdes kl. 20.00.