Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Revision af vandløbsloven

Pressemeddelelse den 22/5-15

Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag, som pålægger regeringen at foretage en revision af vandløbsloven, så det fremgår tydeligt, at lovens formål er at aflade vandet. Beslutningsforslaget blev behandlet første gang i Folketingssalen den 21. maj. Efter debatten fremstår det tydeligt, at regeringen og de borgerlige partier er uenige om vandløbsvedligeholdelse.

-Utallige sommerhusejere, boligejere og lodsejere er hvert år plaget af klimaændringerne, hvor blandt andet monsterregn fremkommer oftere og oftere. De må beklageligvis se deres jordarealer og huse blive tildækket af vand som en konsekvens af de oversvømmelser manglende vedligeholdelse af vandløb medfører, fastslår medlem af Folketinget og hovedordfører for beslutningsforslaget, Kristian Pihl Lorentzen.

Kristian Pihl Lorentzen mener, at det er på tide, at de mange sommerhusejere, boligejere og lodsejere kommes til undsætning. Miljøminister Kirsten Brosbøl udtrykte omvendt bekymring overfor at ændre loven. Hun er af den overbevisning, at loven allerede på nuværende tidspunkt rummer muligheder for vandløbsvedligeholdelse, og hun mener, at miljøet skal prioriteres højt i landets vandløb.

De borgerlige partier mener omvendt, at den manglende vandløbsvedligeholdelse er årsagen til de massive oversvømmelser, og derfor har de stillet dette beslutningsforslag, hvor de lægger op til, at hensynet til mennesker og miljø godt kan gå hånd i hånd.

-Et middel til at hjælpe de mange desperate sommerhusejere, boligejere og lodsejere er at revidere vandløbsloven. Derfor er det mig ubegribeligt, at miljøministeren gang på gang afviser at foretage initiativer, som prioriterer menneskerne. I stedet har regeringen et ensidigt fokus på miljøet. Vores pointe er blot, at hensynet til mennesker og miljø godt kan gå hånd i hånd i forhold til vandløbsvedligeholdelse, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Under behandlingen i Folketingssalen henviste Kristian Pihl Lorentzen til den såkaldte ”Aalborg-metode”, hvor det både lykkes at skære grøde flere gange årligt samtidig med, at miljøet tilgodeses.