Rastepladserne flyder med affald og afføring. Toiletter og skraldespande skal genetableres!

26. februar 2019

I løbet af 2018 har Vejdirektoratet fjernet skraldespande, bordebænkesæt og toiletter på 134 ud af landets 279 rastepladser for at kunne opgradere nogle andre. Det er særligt de lange strækninger i Midt- og Vestjylland uden toiletter, som kan mærke ændringen. Det er helt galt, at vi fjerner folks mulighed for at forrette deres nødtørft, så de sidder og laver stort bag buskadset på en rasteplads. Det er simpelthen noget svineri, som vi skal have rettet op på. Hvis det står til mig, så bliver toiletterne og skraldespandene genetableret. Derfor skal vi ikke have færre rastepladser med gode funktioner, men vi skal have flere.

 

I kan se mit indslag i TV MIDTVEST her.