Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Pihl på farten på Grundlovsdag

Jeg havde et stramt program den 5. juni på grundlovsdag, hvor jeg holdt hele fire vellykkede grundlovstaler i de bedste omgivelser i mit lokalområde.

Min første grundlovstale var i Karup Borger & Håndværkerforening, hvor jeg holdt en god tale for et veloplagt publikum. Dernæst tog jeg til Levring Efterskole, hvor der var grundlovsfest. Det var en ære at få lov til at holde tale for elever, lærere, forældre og andre venner af denne fantastiske skole. Dernæst tog jeg videre til grundlovsmøde i den smukke natur i haven ved Hersom præstegård. Med gudstjeneste, eftermiddagskaffe, lagkage, tale og korsang. Dansk når det er dejligst. Min fjerde og sidste grundlovstale blev holdt i det store festtelt på torvet i Kjellerup. Ud over grundlovsdag fejrede man her Fars Dag og 100 års jubilæum for handels- og erhvervslivet i Kjellerup. Der var god stemning og mange veloplagte mennesker, som var mødt op i dagens anledning.

Her nedenfor følger et uddrag af min tale fra Levring efterskole, hvor jeg lagde vægt på det meget vigtige budskab i en liberal politik ”Frihed under ansvar”. Dette princip har det desværre med at blive glemt af visse partier på Christiansborg og på en dag som grundlovsdag, der står i frihedens tegn, fandt jeg det på sin plads at minde dem om det.

FRIHED UNDER ANSVAR

”Men selvom Grundloven er garant for et stabilt og stærkt folkestyre, så er der grund til hele tiden at være på vagt over for truslen om regeltyranni og formynderi. Lovmøllen kværner lystigt på Christiansborg. Det har vi politikere naturligvis selv ansvaret for at holde i ave.

Men der er en omsiggribende tendens til, at vi her i landet laver detaljerede og snærende regler for alverdens ting. Hvis regeltyranniet tager overhånd, så går det ud over den enkeltes initiativ og frihed. Det går ud over foreningslivets frihed til at vælge egne eller lokale løsninger. Og for mange snære regler går ud over dem, som har valgt at drive selvstændig virksomhed og skabe arbejdspladser. Og regeltyranni er med til at kvæle arbejdsglæden hos medarbejderne.

Jeg vil personligt forstærke kampen for færre regler og mindre formynderi, der truer med at undergrave friheden og det personlige ansvar i vort samfund. Jeg opfordrer jer alle til at kontakte mig pr. telefon, pr. brev eller pr. mail, hvis man støder på vanvittige regler, overflødig kontrol eller formynderiske restriktioner. Lad os sætte de ansatte på rådhusene, i styrelser og ministerier til at luge ud i overflødige regler og rapporter. Lad os give dem en bonus i lønningsposen, hver gang det lykkes!

Udfordringen er klar. Vi skal samle kræfterne om at styrke den enkeltes virketrang efter princippet FRIHED UNDER ANSVAR. Lad os erkende, at ægte demokrati og reel frihed bygger på folkeligt engagement – og ikke på accelererende formynderi, centralisme og regeltyranni. Der skal være plads til det personlige ansvar for at engagere sig og yde en indsats."