Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Pihl og Prehn i debat

26. april 2018

Sammen med Rasmus Prehn (S) var jeg i sober og saglig debat ved dagens store nordjyske konference om mobilitet og infrastruktur på Hotel Scandic i Aalborg. Der er hårdt brug for at skaffe reel og holdbar finansiering til en masterplan for investeringer i trafikal infrastruktur frem mod 2030 - med klar tyngde på vejnettet. I Nordjylland er der fodslag om behovet for at bygge Den Tredje Limfjordsforbindelse som et vigtigt element i fremtidssikring af kapaciteten i Den Jyske Transportkorridor nord-syd.