Nyheder

  
  

De gør Danmark ære

En hilsen fra Dragonkasernen i Holstebro, hvor jeg i dag har haft den store ære på vegne af Folketingets forsvarsudvalg at byde velkommen hjem og tak for indsatsen til det danske kontingent, der har været udsendt til Irak det sidste halve år. Også tak til de mange pårørende, som denne udsendelse har berørt.

Hermed min tale ved dagens parade på Dragonkasernen:

Kære soldater!

Som medlem af Folketingets forsvarsudvalg og tidligere tjenstgørende i hæren som officer i mange år er det en stor ære for mig at sige nogle få ord her i dag i anledning af kontingents hjemkomstparade.

Først og fremmest vil jeg på vegne af forsvarsudvalget rette en varm tak til kontingentet for indsatsen i IRAK gennem et halvt år. Forsvarets internationale opgaver, herunder jeres træningsmission i på Al Assad Air Base i IRAK, er en vigtig del af Danmarks aktivistiske udenrigs- sikkerhedspolitik, hvor vi aktivt yder vores bidrag til at fremme fred, frihed og folkestyre uden for landets grænser. Som et fremskudt forsvar af Danmarks interesser og afgørende grundlæggende værdier.

Jeres professionelle og dybt respekterede indsats er ikke alene med til at gøre en forskel i missionsområdet. For det har i gjort! Jeres indsats styrker også Danmarks generelle omdømme ude i verden, som en nation man kan regne med, når det brænder på og et ustabilt område skal stabiliseres.

Som det også fremgår her ved paraden er jeres kontingent, DANCON OIR 8 sammensat af bidrag fra en række regimenter og andre dele af Forsvaret. Herunder Jydske Dragonregiment, Trænregimentet, Føringsstøtteregimentet, Efterretningsregimentet, og Ingeniørregimentet. Dertil kommer tolke samt enkeltpersoner fra stabe og kommandoer.

Jeg er også glad for at se, at kontingentet inkluderer et bidrag fra vore nære allierede i NATO, Estland, Letland og Litauen. Der er stærke bånd mellem Danmark og de baltiske lande, der i mange år har haft et tæt samarbejde om at løse internationale opgaver. Og fremadrettet vil båndene på tværs af Østsøen blive styrket endnu mere omkring en nødvendig styrkelse af NATOs kollektive forsvar mod truslen i Øst. 

And now, I will say a few word in English in order to address the participating soldiers from Estonia, Latvia and Lithuania: On behalf of the Danish Parliament, I want to greet you and thank you warmly for your outstanding effort in IRAK together with your Danish colleagues. I am proud of the very close and friendly relations between Denmark and the Baltic States. I wish you the best of luck in the future. Thank you!    

Kære soldater: Jeres udsendelse har undertiden været en barsk oplevelse. Men I har løst opgaven til UG i kraft af professionalisme, en god holdning og sammenhold på tværs i jeres kontingent. Sådan skal det være! Tak for denne indsats. Jeg vil også gerne sende en venlig og taknemlig tanke til jeres pårørende, der har lidt afsavn i et halvt år. Tak for jeres opbakning til soldaterne!

Nu kan I komme hjem og igen tage vare på jeres familie og venner. Og det er vigtigt her i livet!

Afslutningsvis vil jeg på vegne af Folketinget rette et STORT og DYBFØLT TAK for jeres indsats i IRAK. Held og lykke med jeres videre tjeneste og tilværelse. I gør Danmark ære!

 

 

  

Operation Ren By

23. april 2018

Så oprandt dagen, hvor vi gennemfører “OPERATION DANMARKS RENESTE LANDSBY” i Ans ved hjælp af frivillig indsats. Aktionen startede kl. 0900 i Kajs Selskabslokaler på Teglgade med kaffe og rundstykker. Derefter vaskede vi skilte og samlede affald i og omkring byen. Aktionen sluttede kl.…
LÆS MERE

Pihl med på job i førerhuset

20. april 2018

Idag er jeg ude i felten, nærmere bestemt på besøg hos NCCs asfaltværk i Trige ved Aarhus, hvor chauffør 
LÆS MERE

Balanceret løsning omkring motorvejsrastepladserne

28. februar 2018

Jeg glæder mig meget over, at regeringspartierne og Dansk Folkeparti i dag har indgået en aftale om udmøntningen af finanslovsaftalen ved parkeringstidbegrænsning for lastbiler på motorvejsrastepladserne.

For Venstre har det været vigtigt at få sat en stopper for den ”langtidsparkering”, der opleves på en række rastepladser, og som fratager kapacitet fra afholdelse de helt nødvendige og lovbefalede pauser og hvil. Omvendt har det være afgørende for os, at…

LÆS MERE

Fremtidens tog

2. februar 2018

Alle partier, undtagen Enhedslisten, har indgået en historisk aftale om grundlaget for køb af fremtidens tog.I dag er togdriften langt fra så stabil og pålidelig, som passagerne har krav på. Det skyldes hovedsageligt…

LÆS MERE

Visionært projekt i Laven

30. januar 2018


I går var jeg på feltbesøg i Laven og besøge borgerforeningen samt borgmester Steen Vindum. Her blev jeg sat ind i et nyt og visionært projekt, nemlig etableringen af et beboer- og kulturhus ved søpladsen…

LÆS MERE

50 mio. kr. til Støjbekæmpelse

1. februar 2018

Regeringen og DF blevet enige om at afsætte 50 mio. kr. til at bekæmpe støj fra motorvejene rundt om i Danmark. Det er stort skridt i den rigtige retning. Rundt om i landet…

LÆS MERE

Aftale om bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed

1. februar 2018

Så lykkedes det at få en politisk aftale på plads, der skal forbedre forholdende for fremkommelighed og trafiksikkerhed. Aftalen er indgået mellem med regeringen og Dansk Folkeparti. I aftalen er der afsat midler til en række projekter,…

LÆS MERE

Seksårig aftale for Forsvaret

1. februar 2018
Regeringen er sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre blevet enige om en seksårig aftale for Forsvaret. Forsvarsliget strækker sig fra 2018 til 2023 og indeholder et løft på 800 mio. kr. 

LÆS MERE

Udflytning af statslige arbejdspladser

18. januar 2018LÆS MERE

Diplomater fra hele verden på Borgen

10. januar 2018


Igår ankom diplomater fra hele verden til Borgen. Det er en kær pligt som præsidiemedlem at modtage og ønske godt nytår til det diplomatiske korps på vegne af Folketinget i forbindelse med…

LÆS MERE