Nyheder

  
  

De gør Danmark ære

En hilsen fra Dragonkasernen i Holstebro, hvor jeg i dag har haft den store ære på vegne af Folketingets forsvarsudvalg at byde velkommen hjem og tak for indsatsen til det danske kontingent, der har været udsendt til Irak det sidste halve år. Også tak til de mange pårørende, som denne udsendelse har berørt.

Hermed min tale ved dagens parade på Dragonkasernen:

Kære soldater!

Som medlem af Folketingets forsvarsudvalg og tidligere tjenstgørende i hæren som officer i mange år er det en stor ære for mig at sige nogle få ord her i dag i anledning af kontingents hjemkomstparade.

Først og fremmest vil jeg på vegne af forsvarsudvalget rette en varm tak til kontingentet for indsatsen i IRAK gennem et halvt år. Forsvarets internationale opgaver, herunder jeres træningsmission i på Al Assad Air Base i IRAK, er en vigtig del af Danmarks aktivistiske udenrigs- sikkerhedspolitik, hvor vi aktivt yder vores bidrag til at fremme fred, frihed og folkestyre uden for landets grænser. Som et fremskudt forsvar af Danmarks interesser og afgørende grundlæggende værdier.

Jeres professionelle og dybt respekterede indsats er ikke alene med til at gøre en forskel i missionsområdet. For det har i gjort! Jeres indsats styrker også Danmarks generelle omdømme ude i verden, som en nation man kan regne med, når det brænder på og et ustabilt område skal stabiliseres.

Som det også fremgår her ved paraden er jeres kontingent, DANCON OIR 8 sammensat af bidrag fra en række regimenter og andre dele af Forsvaret. Herunder Jydske Dragonregiment, Trænregimentet, Føringsstøtteregimentet, Efterretningsregimentet, og Ingeniørregimentet. Dertil kommer tolke samt enkeltpersoner fra stabe og kommandoer.

Jeg er også glad for at se, at kontingentet inkluderer et bidrag fra vore nære allierede i NATO, Estland, Letland og Litauen. Der er stærke bånd mellem Danmark og de baltiske lande, der i mange år har haft et tæt samarbejde om at løse internationale opgaver. Og fremadrettet vil båndene på tværs af Østsøen blive styrket endnu mere omkring en nødvendig styrkelse af NATOs kollektive forsvar mod truslen i Øst. 

And now, I will say a few word in English in order to address the participating soldiers from Estonia, Latvia and Lithuania: On behalf of the Danish Parliament, I want to greet you and thank you warmly for your outstanding effort in IRAK together with your Danish colleagues. I am proud of the very close and friendly relations between Denmark and the Baltic States. I wish you the best of luck in the future. Thank you!    

Kære soldater: Jeres udsendelse har undertiden været en barsk oplevelse. Men I har løst opgaven til UG i kraft af professionalisme, en god holdning og sammenhold på tværs i jeres kontingent. Sådan skal det være! Tak for denne indsats. Jeg vil også gerne sende en venlig og taknemlig tanke til jeres pårørende, der har lidt afsavn i et halvt år. Tak for jeres opbakning til soldaterne!

Nu kan I komme hjem og igen tage vare på jeres familie og venner. Og det er vigtigt her i livet!

Afslutningsvis vil jeg på vegne af Folketinget rette et STORT og DYBFØLT TAK for jeres indsats i IRAK. Held og lykke med jeres videre tjeneste og tilværelse. I gør Danmark ære!

 

 

  

Ordførertale - L 234 (tilladelsesordning for varebiler)

22. maj 2018

Den 16. maj var der møde i salen, hvor jeg holdte ordførertale. Venstre er imod forslaget om at indføre flere regler, der ikke gavner, som de er tiltænkt.

LÆS MERE

Socialt ansvar på Grundfos i 50 år

18. maj 2018


 
En hilsen fra Grundfos i Bjerringbro, hvor vi fredag den 18. maj 2018 fejrer, at stifteren af Grundfos, Poul Due Jensen for 50 år siden oprettede Danmarks første beskyttede værksted. Hans søn, Niels Due Jensen beretter om det særlig…

LÆS MERE

Værn om Danmarks frihed!

7. maj 2018
Jeg er medlem af Folketingets forsvarsudvalg og major. Derfor 

var det en udsøgt fornøjelse og en ære at re…
LÆS MERE

Åbent samråd om lukning af jernbaneoverskæringer i Sydjylland

4. maj 2018


Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har indkaldt transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen (LA) i åbent samråd om lukning af jernbaneoverskæringer i Sydjylland.

LÆS MERE

Medieskolerne i Viborg

30. april 2018Jeg besøgte Max Jørgensen hos Medieskolerne i Viborg til en meget interessant drøftelse af skolernes fremtid. Der uddannes dygtige…

LÆS MERE

Konference om trafikal infrastruktur

26. april 2018

Trængsel og kø præger det danske vejnet. Det er en problematik, som står højt på min dagsorden. Derfor er det dejligt, at vi fik mulighed for at diskutere netop dette, da Grundfos v/ kommunikationsdirektør Kim Nøhr Skibsted lagde hus til en særdeles vellykket konference om investeringer i trafikal infrastruktur rundt i landet.

Der…

LÆS MERE

V holder stand på heden

23. april 2018


Til den store forårsmesse i Alhedehallen i Frederiks, holdte Venstre  stand med Merete Langdahl og viser flaget. Ovenikøbet på den…

LÆS MERE

ITD's årsmøde

23. april 2018

Jeg havde fornøjelsen at deltage i transportorganisationen ITD's årsmøde. Jeg overbragte en hilsen fra Folketingets transportudvalg og orienterede om nogle af de emner, der er på den aktuelle transportpolitiske dagsorden.

LÆS MERE

Pihl og Prehn i debat

26. april 2018

Sammen med Rasmus Prehn (S) var jeg i sober og saglig debat ved dagens store nordjyske konference om mobilitet og infrastruktur…

LÆS MERE