Nyheder

  
  

De gør Danmark ære

En hilsen fra Dragonkasernen i Holstebro, hvor jeg i dag har haft den store ære på vegne af Folketingets forsvarsudvalg at byde velkommen hjem og tak for indsatsen til det danske kontingent, der har været udsendt til Irak det sidste halve år. Også tak til de mange pårørende, som denne udsendelse har berørt.

Hermed min tale ved dagens parade på Dragonkasernen:

Kære soldater!

Som medlem af Folketingets forsvarsudvalg og tidligere tjenstgørende i hæren som officer i mange år er det en stor ære for mig at sige nogle få ord her i dag i anledning af kontingents hjemkomstparade.

Først og fremmest vil jeg på vegne af forsvarsudvalget rette en varm tak til kontingentet for indsatsen i IRAK gennem et halvt år. Forsvarets internationale opgaver, herunder jeres træningsmission i på Al Assad Air Base i IRAK, er en vigtig del af Danmarks aktivistiske udenrigs- sikkerhedspolitik, hvor vi aktivt yder vores bidrag til at fremme fred, frihed og folkestyre uden for landets grænser. Som et fremskudt forsvar af Danmarks interesser og afgørende grundlæggende værdier.

Jeres professionelle og dybt respekterede indsats er ikke alene med til at gøre en forskel i missionsområdet. For det har i gjort! Jeres indsats styrker også Danmarks generelle omdømme ude i verden, som en nation man kan regne med, når det brænder på og et ustabilt område skal stabiliseres.

Som det også fremgår her ved paraden er jeres kontingent, DANCON OIR 8 sammensat af bidrag fra en række regimenter og andre dele af Forsvaret. Herunder Jydske Dragonregiment, Trænregimentet, Føringsstøtteregimentet, Efterretningsregimentet, og Ingeniørregimentet. Dertil kommer tolke samt enkeltpersoner fra stabe og kommandoer.

Jeg er også glad for at se, at kontingentet inkluderer et bidrag fra vore nære allierede i NATO, Estland, Letland og Litauen. Der er stærke bånd mellem Danmark og de baltiske lande, der i mange år har haft et tæt samarbejde om at løse internationale opgaver. Og fremadrettet vil båndene på tværs af Østsøen blive styrket endnu mere omkring en nødvendig styrkelse af NATOs kollektive forsvar mod truslen i Øst. 

And now, I will say a few word in English in order to address the participating soldiers from Estonia, Latvia and Lithuania: On behalf of the Danish Parliament, I want to greet you and thank you warmly for your outstanding effort in IRAK together with your Danish colleagues. I am proud of the very close and friendly relations between Denmark and the Baltic States. I wish you the best of luck in the future. Thank you!    

Kære soldater: Jeres udsendelse har undertiden været en barsk oplevelse. Men I har løst opgaven til UG i kraft af professionalisme, en god holdning og sammenhold på tværs i jeres kontingent. Sådan skal det være! Tak for denne indsats. Jeg vil også gerne sende en venlig og taknemlig tanke til jeres pårørende, der har lidt afsavn i et halvt år. Tak for jeres opbakning til soldaterne!

Nu kan I komme hjem og igen tage vare på jeres familie og venner. Og det er vigtigt her i livet!

Afslutningsvis vil jeg på vegne af Folketinget rette et STORT og DYBFØLT TAK for jeres indsats i IRAK. Held og lykke med jeres videre tjeneste og tilværelse. I gør Danmark ære!

 

 

  

Besøg af friske midtjyder

27. juni 2018
Denne gruppe friske midtjyder er på seks dages sommertogt med Sørens…

LÆS MERE

Dansk Kørelærer-Union

13. juni 2018Tak til Dansk Kørelærer-Union v/ formand Rene Arntog næstformand Henrik Nielsen for eftermiddagens feltbesøg hos…

LÆS MERE

Hammerum Skole

12. juni 2018

Idag fik jeg besøg af friske unge mennesker fra Hammerum Skole. De fik en tur rundt på Christiansborg. Der blev også tid til spørgsmål, og her var det den grønne omstilling især ved biler, der var i de unges interesse. 

LÆS MERE

Pihlen på studietur

I disse dage er jeg taget på studietur i Tyskland - nærmere bestemt Berlin og München. Her har programmet bl.a. stået på møde med det tyske transportministerium, samt møde med tyske kolleger i Forbundsdagens transportud

LÆS MERE

Grundlovstaler i Karup og Viborg

6. juni 2018

 

Dagen i dag er blevet brugt på at holde taler ved de to traditionsrige og velbesøgte grundlovsmøder i hhv. Lunden i Karup og ved Borgvold i Viborg.

Længe leve Grundloven. Længe leve vores frihed og folkestyre. Danmark dejligst.

Læs…

LÆS MERE

Veteranlastbiler kan nu køre de nye studenter rundt i studenterugen

28. maj 2018

Fra den 1. januar 2019 ændres registreringsbekendtgørelsen, så det bliver lettere at køre eksamenskørsel i veteranlastbiler. For sommeren 2018 gives en generel dispensation, der undtager veteranlastbiler fra kravet om partikelfilter i miljøzoner, så de kan benyttes til eksamenskørsel med sommerens studenter.

Jeg glæder mig over, at vi kan fastholde den gode danske tradition, det er, når vores…

LÆS MERE

Fodgængerpris 2017

28. maj 2018

Jeg har været så heldig at få æren af at modtage Fodgængerprisen 2017. Det er jeg meget glad for, og jeg takker Dansk Fodgænger Forbund mange gange. Vi skal blive bedre til at passe på hinanden i trafikken, og især fodgængere, som de blødeste trafikanter, skal kunne komme frem til…
LÆS MERE

DTLs årsmøde 2018

28. maj 2018
Jeg talte ved DTLs årsmøde 2018 i Odense. Jeg slog bl.a. til lyd for en masterplan for trafikale investeringer frem mod 2030 samt overgangen til grøn transport, hvor biogas kan spille en hovedrolle i fortrængningen af diesel fra lastvogne og busser.

LÆS MERE

Grundlovsdag skal fejres landet over!

25. maj 2018
Jeg ser frem til at tale om Danmarks frihed og folkestyre. Vi må værne om vores værdier som land, og hvilken bedre dag end Grundlovsdag til…

LÆS MERE

Masterplan for trafikale investeringer

24. maj 2018

LÆS MERE