Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

NYHEDER

10. maj 2022

Feltbesøg i Karup 

Jeg fornøjelsen at være på feltbesøg hos Flyvestation Karup sammen med Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Tak til chefen, oberst Palle Mikkelsen, der orienterede og viste rundt på dette store og vigtige tjenestested, der rummer ikke mindre end 3500 medarbejdere inden for hegnet. Vi besøgte bl.a. skydeuddannelse af topmotiverede værnepligtige på den selvmarkerende feltskydebane samt de operative of dybt professionelle eskadriller i Helicopter Wing. Efter mange års fejlagtig politik med massiv nedskæring af Forsvaret skal vi i de kommende år genopbygge det til fordums styrke.  


Pressemeddelelse

Kampen om vandet!

- Konference vandløb, møller og bevaring 

Møllegruppen og Dansk Møllerforening afholder onsdag den 4. maj kl. 13-16 konference på Christiansborg i Fællessalen. 


Møllegruppen er en gruppe af mølleinteresserede, historikere, arkitekter, politikere og mølleejere. Formand for møllegruppen er folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen. Dansk Møllerforening er stiftet i 1884. I dag arbejder foreningen for bevarelse af både vind -og vandmøller, uddannelse af møllelaug, og med god kontakt til møllebyggere. 

Mange prægtige og bevaringsværdige vandmøller er i de senere årtier bukket under i det man med rette kan kalde ”Kampen om vandet”. Ikke mindst en ubalanceret og overdreven implementering af EU’s Vandrammedirektiv med tilhørende udarbejdelse af vandplaner i kommunerne har kostet mangen mølle dens funktionsdygtighed. Årsagen er den, at der ved efterlevelse af direktivets hensigt med god økologisk tilstand og kontinuitet i vandløb af hensyn til vandrefisk m.v. ofte gribes til dramatiske virkemidler, der fjerner opstemningen af en møllesø og/eller leder alt vandet udenom møllen i et stryg. Der er behov for, at der i kommunerne kommer langt mere fokus på kulturarven og de historiske værdier i forbindelse med kommunernes konkrete implementering af vandplanerne. 

Herunder konsekvent inddragelse af museumsfaglig ekspertise i alle sager, der vedrører vandmøller. Vandmøllerne, der har mere end 900 års historie i Danmark, spillede en vigtig rolle i den livsnødvendige kornformaling, og da de første industrier kom i slutningen af 1700-tallet, blev vandmøllerne en vigtig trækkraft til hammerværker, spinderier, valkemøller m.m. Vandmøllerne repræsenterer derfor de tidligste industrielle anlæg i Danmark. 

Skal de sidste fungerende vandmøller i Danmark reddes, er det sidste udkald, hvis kommende generationer også skal opleve vandets brusen og møllehjulenes overførsel af kraft til mølleriets mange hjul og kværne. 

Både vind- og vandmøller kræver megen vedligeholdelse, og den skal leveres af dygtige håndværkere, der viderebringer en dansk møllebygger tradition. Forsvinder alt for mange af vandmøllerne, vil der være for få opgaver til møllebyggerne, og dermed fare for at dette gamle håndværk dør ud.    

Konferencen henvender sig til alle med interesse for kulturarven, og alle der arbejder med møller.  Der vil være indlæg ved Nationalmuseets direktør Rane Willerslev, og andre fageksperter inden for området.Kultur Ministeren og Miljø- og Fødevare Ministeren er begge inviteret, da konferencen berøre begge fagområder. Ministrene har dog ikke bekræftet deres deltagelse.    

Konferencen afsluttes med en paneldebat, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til eksperterne. 

Henvendelse om konferencen kan ske til

Susanne Jervelund, Dansk Møllerforening, tlf.: 21 73 67 18 

Ellen Warring, kulturhistoriker, tlf.: 21 64 49 07 

Kristian Pihl Lorentzen, MF Venstre, tlf.: 27 52 28 18 


UDBORING AF REGERINGENS EKSPERIMENT MED NATURNATIONALPARKER

24. januar 2022

Jeg siger rungende nej tak til det ensidige koncept med oprettelse af 15 indhegnede statslige naturnationalparker (NNP) med store græssende dyr, som regeringen vil gennemtrumfe med støtte fra andre partier. 

Jeg vil også have mere natur og styrke biodiversiteten. Men det skal ske med omtanke og i respekt for ALLE vigtige hensyn omkring vores statsskove. Herunder hensyn til friluftslivet og borgernes sikre adgang til skovene, hensyn til træproduktionen med stor betydning for klimaet og bæredygtigt byggeri med mere træ som byggemateriale, hensyn til det eksisterende vildt, samt UDEN at der på nogen måde gås på kompromis med dyrs ve og vel. Desuden skal de lokale brugere inddrages i planernes, ligesom alle relevante eksperter, herunder kyndige skovfolk, skal inddrages. 

Det er en ommer. Sæt på pause, så vi kan starte helt forfra i stedet for at der gennemtrumfes et omfattende eksperiment med vores natur hen over hovedet på borgerne og under tilsidesættelse af afgørende hensyn, der også er knæsat i skovloven.

Der er virkelig brug for at få de mange negative konsekvenser ved regeringens planer frem i lyset. Derfor har jeg med gid hjælp fra mange bekymrede borgere stillet følgende spørgsmål til miljøministeren. Se her en opdateret oversigt over mine spørgsmål og ministerens svar: 

Link (opdateres løbende):

Spørgsmål til miljøministeren


Fokus på skovene

Jeg blev interviewet af TV Frihed med fokus på regeringens ensidige fokus på naturnationalparker. 

Se med her: 


"Stop trafikal egoisme" - Nu i digitaliseret form

Kørelærer Carina Bach og transportordfører for Venstre Kristian Pihl Lorentzen lancerede i 2020 deres fælles bog ”Stop trafikal egoisme – Giv i stedet en krammer i trafikken” med det formål at sætte fokus på hensynsløs og egoistisk adfærd i trafikken som årsag til alvorlige ulykker. Udover en kortlægning af den egoistiske adfærd redegøres i bogen om den historiske indsats for at forebygge ulykker ved at forbedre danskerne trafikkultur, ligesom forfatterne kommer med 13 konkrete forslag til bekæmpelse af trafikal egoisme.

Takket være velvillig støtte fra GF Forsikrings fond er bogen nu også blevet digitaliseret i et overskueligt, lækkert og læsevenligt format og udlagt på sitet www.trafikal-egoisme.dk , hvor den læses af alle interesserede ganske gratis. Hensigten med digitaliseringen er, at flest mulige får lejlighed til at læse om den farlige trafikale egoisme og mulighederne for at fremme en god og mere sikker trafikkultur blandt danskerne. Desuden kan bogen om ønsket bruges i forbindelse med færdselsundervisning, foredragsvirksomhed m.v. Vi ønsker alle god læsning samt sikker og hensynsfuld færden i trafikken. Lad forene kræfterne om at stoppe den omsiggribende trafikale egoisme!

Med venlig trafikhilsen

Carina Bach og Kristian Pihl Lorentzen 

Læs mere her: www.trafikal-egoisme.dk

Æresoprejsning til silkeborg sygehus

15. marts 2021

På Silkeborg Sygehus fandt man med overlæge Ulrich Fredberg i spidsen en ny og effektiv metode med lavdosis CT scanning til at stille en tidlig diagnose for lungekræft. I stedet for at bakke op, så metoden kunne blive udbredt til gavn for patienter i hele Danmark, så har regionens ledelse forsøgt at kanøfle Fredberg og Silkeborg Sygehus. Det vil jeg ikke finde mig i. Derfor har jeg indtil videre stillet 49 konkrete spørgsmål til sundhedsministeren, så vi kan få fakta frem i lyset samt opnå æresoprejsning til Silkeborg Sygehus og Fredberg.

Link:  

Spørgsmål til Sundhedsministeren  

Feltbesøg med transportministeren i Midtjylland

I går havde Midtjylland fint besøg af den nye transportminister, Benny Engelbrecht. Gårdagens feltbesøg bød først på et inspirerende møde på Viborgs Rådhus med transportministeren, borgmesteren, 1. viceborgmesteren, samt repræsentanter fra LO, Viborg Erhvervsråd og Hærvejskomiteen. 

Herefter tog vi ud i terrænet ved Tapdrup og Ravnstrup for at se på mulige linjeføringer for den kommende “Hærvejsmotorvej” øst eller vest om Viborg.

På besøget blev der også sat fokus på bedre og mere sikre forhold for de mange cyklister, gående og løbere, der ønsker at passere Ans bro ved Tange Sø. Tak til de lokale ildsjæle, der mødtes med os for at drøfte løsninger på denne udfordring, hvor staten, de to kommuner og lokalområdet bør løfte i flok.

Møde hos DTL

Jeg har i dag været til møde hos Dansk Transport og Logistik. Det er altid vigtigt for en transportordfører at vide, hvad der rører sig blandt vognmændene. På den måde kan jeg tage vognmændenes synspunkter, bekymringer og forslag, med i mine overvejelser, når vi skal lave transportpolitik. Derfor tak til direktør Erik Østergaard og vicedirektør i DTL.

LÆS MERE

Flere togstrækninger i Midt- og Vestjylland kommer i udbud

Som transportordfører glæder det mig utroligt meget, at regeringen (V, LA og K) fik i sidste uge opbakning fra et bredt politisk flertal (DF, S, RV, ALT og SF) til at udbyde flere strækninger, når den nuværende togtrafik i Midt- og Vestjylland skal genudbydes.

Her følger de væsentligste punkter fra aftalen:

- Togdriften til det kommende storsygehus i Gødstrup optimeres med forbindelse direkte til Aarhus.

- Der er fortsat et antal direkte daglige…

LÆS MERE

Politisk aftale til fremme af veterantog

Jeg glæder mig over, at det lykkedes at finde midler til at bakke op om det fantastiske stykke frivillige og ulønnede arbejde, som ildsjæle landet over yder for at værne om vores jernbanemæssige kulturarv. Interessen for puljen var stor og der var desværre ikke penge til at alle de gode projekter i denne omgang. Stort tillykke til de klubber, der nu har fået en håndsrækning.…

LÆS MERE

Fokus på danmarkshistorien i Viborg

Det var glædeligt, at Kulturminister Mette Bock tog imod min invitation til  at besøge Viborg Museum og Viborgs historiske bydel omkring domkirken. Her blev vi orienteret om de visionære planer om etablering af et museum med stor national slagkraft og med fokus på Viborg tusindårige hovedrolle omkring kongemagt, kirkemagt,…
LÆS MERE