Nyheder

  
  

De gør Danmark ære

En hilsen fra Dragonkasernen i Holstebro, hvor jeg i dag har haft den store ære på vegne af Folketingets forsvarsudvalg at byde velkommen hjem og tak for indsatsen til det danske kontingent, der har været udsendt til Irak det sidste halve år. Også tak til de mange pårørende, som denne udsendelse har berørt.

Hermed min tale ved dagens parade på Dragonkasernen:

Kære soldater!

Som medlem af Folketingets forsvarsudvalg og tidligere tjenstgørende i hæren som officer i mange år er det en stor ære for mig at sige nogle få ord her i dag i anledning af kontingents hjemkomstparade.

Først og fremmest vil jeg på vegne af forsvarsudvalget rette en varm tak til kontingentet for indsatsen i IRAK gennem et halvt år. Forsvarets internationale opgaver, herunder jeres træningsmission i på Al Assad Air Base i IRAK, er en vigtig del af Danmarks aktivistiske udenrigs- sikkerhedspolitik, hvor vi aktivt yder vores bidrag til at fremme fred, frihed og folkestyre uden for landets grænser. Som et fremskudt forsvar af Danmarks interesser og afgørende grundlæggende værdier.

Jeres professionelle og dybt respekterede indsats er ikke alene med til at gøre en forskel i missionsområdet. For det har i gjort! Jeres indsats styrker også Danmarks generelle omdømme ude i verden, som en nation man kan regne med, når det brænder på og et ustabilt område skal stabiliseres.

Som det også fremgår her ved paraden er jeres kontingent, DANCON OIR 8 sammensat af bidrag fra en række regimenter og andre dele af Forsvaret. Herunder Jydske Dragonregiment, Trænregimentet, Føringsstøtteregimentet, Efterretningsregimentet, og Ingeniørregimentet. Dertil kommer tolke samt enkeltpersoner fra stabe og kommandoer.

Jeg er også glad for at se, at kontingentet inkluderer et bidrag fra vore nære allierede i NATO, Estland, Letland og Litauen. Der er stærke bånd mellem Danmark og de baltiske lande, der i mange år har haft et tæt samarbejde om at løse internationale opgaver. Og fremadrettet vil båndene på tværs af Østsøen blive styrket endnu mere omkring en nødvendig styrkelse af NATOs kollektive forsvar mod truslen i Øst. 

And now, I will say a few word in English in order to address the participating soldiers from Estonia, Latvia and Lithuania: On behalf of the Danish Parliament, I want to greet you and thank you warmly for your outstanding effort in IRAK together with your Danish colleagues. I am proud of the very close and friendly relations between Denmark and the Baltic States. I wish you the best of luck in the future. Thank you!    

Kære soldater: Jeres udsendelse har undertiden været en barsk oplevelse. Men I har løst opgaven til UG i kraft af professionalisme, en god holdning og sammenhold på tværs i jeres kontingent. Sådan skal det være! Tak for denne indsats. Jeg vil også gerne sende en venlig og taknemlig tanke til jeres pårørende, der har lidt afsavn i et halvt år. Tak for jeres opbakning til soldaterne!

Nu kan I komme hjem og igen tage vare på jeres familie og venner. Og det er vigtigt her i livet!

Afslutningsvis vil jeg på vegne af Folketinget rette et STORT og DYBFØLT TAK for jeres indsats i IRAK. Held og lykke med jeres videre tjeneste og tilværelse. I gør Danmark ære!

 

 

  

Uddannelses- og forskningsministerbesøg i Foulum

12. november 2018

Tak for dagens yderst spændende besøg i Foulum sammen med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Besøget startede ud hos AU Foulum, hvor vi bl.a. blev præsenteret for en nyudviklet markrobot, der kan styrke både driftsøkonomien og miljøet. Robotten bliver lanceret på den nært forestående Agromek messe i Herning som en af årets…

LÆS MERE

Pihl klar til kamp!

27. september 2018

Valget kommer i juni 2019 - senest.... Derfor er det godt at være klar til kamp og sove med støvlerne på. I de kommende uger vil man se dette passende udsmykkede valgkampkøretøj køre rundt på vejene og vise flaget. Pihl er klar! 

LÆS MERE

feltbesøg med forsvarsministeren i Midt- og Vestjylland

21. september 2018

I går var jeg på feltbesøg i Midt- og Vestjylland sammen med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Intet mindre end otte feltbesøg kunne gøre det. Som forsvarspolitiker er det uhyre vigtigt at holde føling med situationen og vilkårene ude på tjenestestederne. For det er ved tjenestestederne vores uddannelse af vores enheder…

LÆS MERE

Langt fra Borgen - grøn transport

14. september 2018

Se eller gense min deltagelse i ”Langt fra Borgen”, som blev sendt i går aftes. Her deltog jeg sammen med min radikale kollega Ida Auken. Temaet var GRØN TRANSPORT.

Se hele udsendelsen her

LÆS MERE

Statsministeren besøger Viborg

13. september 2018

I går eftermiddag gik turen til Viborg Musiksal, hvor der var fyraftensmøde og debat med statsminister Lars Løkke Rasmussen. Viborgborgenes spørgelyst var stor og varieret. Statsministeren blev blandt andet spurgt om sikring af seniorer på arbejdsmarkedet, burkaforbud, grøn politik, regionernes fremtid og mangel af unge studerende på vores erhvervsuddannelserne. Det…

LÆS MERE

Tale fra flagdagen i går

6. september 2018

Kære veteraner, mine damer og herrer

Som medlem af Folketingets Forsvarsudvalg og som tidligere udsendt officer fra Forsvaret samt lokal folketingsmand er det en stor ære og glæde for mig, at holde tale i forbindelse med markeringen her ved mindestenen på Kongehyldningsplænen i Viborg i anledning af den nationale flagdag for Danmarks udsendte.…

LÆS MERE

National Flagdag

Idag viser vi samfundets respekt og taknemmelighed over for de mange soldater og andre, der har 

LÆS MERE

Den franske præsident på besøg i Danmark

11. september 2018

Den franske præsident, Emmanuel Macron, besøgte Danmark og i den forbindelse skulle han naturligvis ind forbi Christiansborg. Som medlem af Folketingets Præsidium var jeg en del af velkomstkomitéen, da præsidenten skulle ind på borgen. Med massevis af politi, pressefolk og embedsfolk blev han budt velkommen af undertegnede og resten af præsidiet. Det…

LÆS MERE

Langt fra Borgen - Fokus på elbiler

21. august 2018

Mandag den 20. august deltog jeg i optagelserne til tv-programmet ”Langt fra Borgen”, hvor vi besøgte Silkeborg og Århus. I selskab med min MF-kollega fra Radikale Venstre, miljøordfører Ida Auken, havde vi fokus på emnet…

LÆS MERE

Interview med TV2

22. juni 2018TV2 interviewer mig om gårsdagens politisk aftale om sikring af jernbaneoverkørsler.

LÆS MERE