Nyheder

  
  

De gør Danmark ære

En hilsen fra Dragonkasernen i Holstebro, hvor jeg i dag har haft den store ære på vegne af Folketingets forsvarsudvalg at byde velkommen hjem og tak for indsatsen til det danske kontingent, der har været udsendt til Irak det sidste halve år. Også tak til de mange pårørende, som denne udsendelse har berørt.

Hermed min tale ved dagens parade på Dragonkasernen:

Kære soldater!

Som medlem af Folketingets forsvarsudvalg og tidligere tjenstgørende i hæren som officer i mange år er det en stor ære for mig at sige nogle få ord her i dag i anledning af kontingents hjemkomstparade.

Først og fremmest vil jeg på vegne af forsvarsudvalget rette en varm tak til kontingentet for indsatsen i IRAK gennem et halvt år. Forsvarets internationale opgaver, herunder jeres træningsmission i på Al Assad Air Base i IRAK, er en vigtig del af Danmarks aktivistiske udenrigs- sikkerhedspolitik, hvor vi aktivt yder vores bidrag til at fremme fred, frihed og folkestyre uden for landets grænser. Som et fremskudt forsvar af Danmarks interesser og afgørende grundlæggende værdier.

Jeres professionelle og dybt respekterede indsats er ikke alene med til at gøre en forskel i missionsområdet. For det har i gjort! Jeres indsats styrker også Danmarks generelle omdømme ude i verden, som en nation man kan regne med, når det brænder på og et ustabilt område skal stabiliseres.

Som det også fremgår her ved paraden er jeres kontingent, DANCON OIR 8 sammensat af bidrag fra en række regimenter og andre dele af Forsvaret. Herunder Jydske Dragonregiment, Trænregimentet, Føringsstøtteregimentet, Efterretningsregimentet, og Ingeniørregimentet. Dertil kommer tolke samt enkeltpersoner fra stabe og kommandoer.

Jeg er også glad for at se, at kontingentet inkluderer et bidrag fra vore nære allierede i NATO, Estland, Letland og Litauen. Der er stærke bånd mellem Danmark og de baltiske lande, der i mange år har haft et tæt samarbejde om at løse internationale opgaver. Og fremadrettet vil båndene på tværs af Østsøen blive styrket endnu mere omkring en nødvendig styrkelse af NATOs kollektive forsvar mod truslen i Øst. 

And now, I will say a few word in English in order to address the participating soldiers from Estonia, Latvia and Lithuania: On behalf of the Danish Parliament, I want to greet you and thank you warmly for your outstanding effort in IRAK together with your Danish colleagues. I am proud of the very close and friendly relations between Denmark and the Baltic States. I wish you the best of luck in the future. Thank you!    

Kære soldater: Jeres udsendelse har undertiden været en barsk oplevelse. Men I har løst opgaven til UG i kraft af professionalisme, en god holdning og sammenhold på tværs i jeres kontingent. Sådan skal det være! Tak for denne indsats. Jeg vil også gerne sende en venlig og taknemlig tanke til jeres pårørende, der har lidt afsavn i et halvt år. Tak for jeres opbakning til soldaterne!

Nu kan I komme hjem og igen tage vare på jeres familie og venner. Og det er vigtigt her i livet!

Afslutningsvis vil jeg på vegne af Folketinget rette et STORT og DYBFØLT TAK for jeres indsats i IRAK. Held og lykke med jeres videre tjeneste og tilværelse. I gør Danmark ære!

 

 

  

Historisk aftale om infrastruktur: Vi binder Danmark bedre sammen

13. marts 2019

Det går rigtig godt i Danmark for tiden. Når det går godt, stiger trafikken på vores veje. Frem mod 2030 forventer vi en stigende trængsel på vejene flere steder i landet. Skal vi understøtte fortsat vækst og udvikling i hele Danmark, skal vi i tide investere i at udbygge vores infrastruktur, så danskerne kan komme hurtigt og sikkert til og fra arbejde. Og så danskerne har friheden…

LÆS MERE

Rastepladserne flyder med affald og afføring. Toiletter og skraldespande skal genetableres!

26. februar 2019

I løbet af 2018 har Vejdirektoratet fjernet skraldespande, bordebænkesæt og toiletter på 134 ud af landets 279 rastepladser for at kunne opgradere nogle andre. Det er særligt de lange strækninger i Midt- og Vestjylland uden toiletter, som kan mærke ændringen. Det er helt galt, at vi fjerner folks mulighed for at forrette deres nødtørft, så de sidder og laver stort bag buskadset på en rasteplads. Det er simpelthen noget svineri, som vi skal have rettet op på. Hvis det står til mig, så…
LÆS MERE

Nytårsparole i Viborg

23. januar 2019
Den 19. januar havde jeg fornøjelsen af at deltage i Politihjemmeværnskompagni Viborgs traditionsrige nytårsparole på 

LÆS MERE

KØRESKOLEELEVEN FØR SYSTEMET

15. januar 2019

Venstre foreslår kørekortspakke – Mennesket frem for systemet!

Venstre præsenterer i dag en kørekortspakke, der skal sætte den enkelte køreskoleelev før systemet. For vi vil ikke…

LÆS MERE

Historisk dag for hæren

10. januar 2019

Der er blevet oprettet en ny brigade med hovedkvarter i Holstebro. Dette er historisk for hæren. 

Jeg besøgte Dragonkasernen i Holstebro, hvor jeg ha

LÆS MERE

Nytårsreception for diplomatiet

10. januar 2019LÆS MERE

Feltbesøg hos Jobcenter Viborg

10. januar 2019

Jeg var på et feltbesøg hos Jobcenter Viborg, hvor der blandt andet er fokus på indsatsen for at få unge ledige i job eller uddannelse.

Jeg vil gerne sige stor tak til Majbrit…

LÆS MERE

Stor opbakning til Hærvejsmotorvejen

9. januar 2019

Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek, har fået sat skub i planerne om en Hærvejsmotorvej. Det glæder mig, da der er et meget påtrængende behov for den jyske parallelmotorvej. Vejnettet vil om få år sande til, hvis ikke vi får lagt en ny forbindelse – Hærvejsmotorvejen. Der er kun ganske få, som ikke bakker op om motorvejen. Derfor er jeg også meget optimistisk om, at det nok skal lykkes!  

I kan se mit indslag i TV MidtVest  her:…

LÆS MERE

BESØG AF MILJØ- OG FØDEVAREMINISTEREN

4. december 2018

Jeg vil gerne sige tak miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen…

LÆS MERE