Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Cykelpolitisk tænketank

6. december 2017

Her til morgen deltog jeg i et særdeles interessant møde hos Dansk Erhverv på Børsen i den nyoprettede Cykelpolitisk Tænketank. Som transportpolitisk ordfører er jeg meget optaget af måder, hvorpå vi kan komme trængsel i byerne til livs. Her ser jeg cyklen som et vigtigt middel. Fremme af cyklisme, bedre cyklistadfærd og cykelsikkerhed er alle vigtige emner, der alle skal have mere opmærksomhed. Derfor er jeg glad for, at vi nu har Cykelpolitisk Tænketank, der kan være med til at fremme cyklismen i Danmark.

Med tænketanken prøver vi at samle relevante aktører på tværs af brancher og politisk overbevisning, som alle er interesseret i at fremme cyklismen og få en større del af de danske borgere til at vælge cyklen.

Jeg ser frem til at deltage aktivt i dette arbejde.