Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

National flagdag - tak til de danske veteraner

I dag blev flaget hejst, ved højtideligheden afholdt på Rådhuspladsen i Struer i anledningen af den nationale flagdag, til ære for Danmarks udsendte soldater. Her holdte jeg tale, hvor jeg rettede et stort tak til og anerkendelse af vores veteraner. I min tale fremhævede jeg blandt andet de nye tiltag fra regeringens 2025-plan, som skal sikre veteranerne større anerkendelse fra samfundets side, mere forebyggelse, bedre behandling og større hjælp til at komme i job, hvis veteranerne er udfordret. Også på Skive Kaserne blev dagen markeret og senere ved mindehøjtidelighed i Viborg Domkirke. Flaget på Hermelinvej var også hejst til ære for vores soldater. Det er vigtigt, at vi anerkender den indsats soldaterne yder, når de tjener for vores land. Tak til veteranerne og deres pårørende. Her kan du læse min tale, som jeg holdt i Struer.