National Flagdag

Idag viser vi samfundets respekt og taknemmelighed over for de mange soldater og andre, der har ret udsendt for Danmark.


Selser jeg frem til at holde tale iaften ved Mindestenen på Kongehyldningspladsen tæt ve
Viborg Domkirke.