Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Møde med Klaus Bondam

Tak til direktøren for Cyklistforbundet, Klaus Bondam for et udbytterigt møde i Den Sorte Diamant, hvor vi drøftede fremtidens rammer for cyklismen i Danmark. Cykling er sundt for alle, herunder for vakse skoleelever landet over. Desuden er cyklen særdeles relevant og nyttig for mange pendlere med relativ for afstand til jobbet. Endelig ser jeg er stor fremtid for cykelturismen i vores smukke landskaber. Klaus og jeg har aftalt at mødes igen til sommer i Jylland, hvor vi bl.a. vil sætte fokus på "Den Midtjyske Cykelstjerne" i Viborg Kommune.