Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Møde med den Slesvig-Holstenske transportminister

Jeg havde i dag fornøjelsen af, sammen de andre danske transportordførere, at holde møde med den slesvig-holstenske transportminister, Reinhard Meyer. Minister Meyer medbragte to gode nyheder til os: 1) Godkendelsesprocessen for Femernprojektet kører nu planmæssigt, så der forventeligt tages første spadestik senest i 2020. 2) En enig landdag i Slesvig-Holsten vil indstille til forbundsregeringen i Berlin, at en ny Rader Hochbrücke på motorvej A7 over Kielerkanalen bygges med 6 vejbaner i stedet for 4, så kapaciteten i Den jyske Transportkorridor fremtidssikres.