Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Medlemsnyt fra Venstre i Viborg

Venstre i Viborg kommune er udkommet med et nyt medlemsblad. Du kan i bladet læse udtalelser fra flere gode venstrefolk herunder: Ulrik Wilbek, Kenneth, Andersen, Ib Bjerregaard og Christian Børsting. Jeg har også selv bidraget med et skriv til bladet. I bladet finder du også en oversigt over samtlige kandidater til kommunal- og regionsvalget i 2017.

Du kan læse bladet her. God fornøjelse.