Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Kronen og den sunde fornuft

Jeg kan med glæde melde, at jeg den 15/12 har haft et rigtig godt møde med kulturminister Bertel Haarder, hvor vi drøftede problematikken vedr. den igangværende klapjagt på de kongelig privilegerede kroers brug af den lukkede kongekrone. Ministeren lyttede nøje til de stærke og saglige argumenter for at finde en mindelig løsning, der giver mulighed for at hævde og værne om et vigtigt stykke dansk kulturhistorie uden at der sker et kommercielt misbrug af kongekronen som statsligt symbol. Herunder, at det kgl. danske postvæsen i 1984 faktisk udgav en serie frimærker, der var en hyldest til de kgl. priv. kroer. Samt at der i befolkningen spores stærk opbakning bag de 113 kroers brug af kronen i fortællingen om deres historie. Ministeren har lovet igangsætte arbejdet for en konkret ændring af reglerne, så der findes en fornuftig landing i denne sag. Jeg vender tilbage med en orientering, når der forventeligt i januar er nyt i sagen.