Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Konference om trafikal infrastruktur

26. april 2018

Trængsel og kø præger det danske vejnet. Det er en problematik, som står højt på min dagsorden. Derfor er det dejligt, at vi fik mulighed for at diskutere netop dette, da Grundfos v/ kommunikationsdirektør Kim Nøhr Skibsted lagde hus til en særdeles vellykket konference om investeringer i trafikal infrastruktur rundt i landet.

Der skal lyde et stort tak til oplægsholdere og de mange deltagere for en god og sober debat. Hvor der er vilje, er der vej!