Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Innovationsminister Sophie Løhde besøger Viborg

Efter initiativ fra det lokale Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen besøger innovationsminister Sophie Løhde tirsdag den 27. juni Viborg. Nærmere bestemt vil besøget finde sted hos Hedeselskabet i Viborg kl 15.15-17.00. 

Formålet med besøget hos Hedeselskabet er at drøfte, hvordan vi løfter opgaven med effektiviseringen af den offentlige sektor.

Besøget hos Hedeselskabet skal være med til at sætte fokus de grønne opgaver i kommunerne. Kommunerne har mange opgaver med vedligeholdelse af de mange grønne områder, som koster kommunerne både tid og penge. Mødet vil derfor handle om muligheden for, at man udliciterer de grønne opgaver i kommunen til private virksomheder, der hvor det giver mening at overdrage opgaven til private hænder. Hedeselskabet har stor erfaring med netop denne slags opgaver gennem deres datterselskab HedeDanmark og vil derfor kunne bidrage med værdifuld viden til ministeren under mødet.

Medlem af Folketinget Kristian Pihl Lorentzen glæder sig over, at ministeren på besøget hos Hedeselskabet vil drøfte dette vigtige emne. Kristian Pihl Lorentzen uddyber. 

-  Jeg er glad for, at ministeren har taget imod min invitation til sammen med Hedeselskabet, at drøfte muligheder for udlicitering af de grønne opgaver i kommunerne. Vi skal have mest velfærd for pengene, så det er vigtigt, at vi prioriterer vores penge. Jeg mener derfor, det er vigtigt, at vi får sat fokus på, hvordan vi løfter denne opgave bedst og det får vi med besøget.  

Efter besøget hos Hedeselskabet mødes ministeren og Kristian Pihl Lorentzen til en drøftelse med Venstres borgmesterkandidat, Ulrik Wilbek.