Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Højere hastighed på flere veje

Regeringen lægger nu op til at gøre en forsøgsordning med højere hastighed på udvalgte strækninger permanent. Det glæder mig, da jeg mener, at det kan være med til at styrke mobiliteten i Danmark.

Jeg er utroligt glad for, at regeringen nu lægger op til at udbrede de positive erfaringer, vi har haft med forsøget med 90 km/t på udvalgte, sikre landveje. For det vil styrke mobiliteten i særligt vores landdistrikter.

Regeringens ønske om at øge hastigheden på udvalgte strækninger sker på baggrund af en forsøgsordning fra 2011, hvor man hævede fartgrænsen fra 80 til 90 km/t på i alt 100 kilometer hovedveje. Evalueringen af forsøgsordningen viser, at der har været en lille stigning i den gennemsnitlige hastighed og et mindre fald i antallet af ulykker.

Evalueringen af forsøgsordningen peger på, at det var en succes at hæve fartgrænserne på de sikre landeveje. Derfor giver det god mening at gøre det permanent. Men det skal selvfølgelig ske med respekt for trafiksikkerheden.

Konkret vil forsøgsordningen fra 2011 blive udbredt ved, at vejmyndighederne i samråd med politiet får mulighed for at hæve fartgrænsen på sikre landevejsstrækninger, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er en kæmpe gevinst for landdistrikterne.