Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

GODT NYT: Satspuljeaftale sikrer mere værdighed i ældreplejen

27. november 2017

Regeringen har netop indgået en ny satspuljeaftale på ældreområdet. Aftalen skal give mere værdighed, livskvalitet og hjemlighed i plejen af de ældre. Derfor tilføres 326,6 mio. kr. til initiativer, der vil styrke den danske ældrepleje. Det glæder jeg mig over.

Bl.a. skal der etableres et nyt nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje. Videnscenteret skal bl.a. støtte kommunernes arbejde med værdig pleje ved hjælp af konkrete initiativer, rådgivning og kompetenceudvikling. Derudover skal ældre og deres pårørende have lettere ved at finde et plejehjem, det passer til den ældre.

Når man skal på plejehjem, vil det ofte være ens sidste hjem, som man vælger. Derfor mener jeg, at det skal være så let som muligt at få oplysninger om det enkelte plejehjem, så man er velinformeret og har det bedste grundlag for at tage den rigtige beslutning. Med en ny plejehjemsportal vil de ældre let kunne finde disse oplysninger.

Satspuljeaftalen betyder også, at der etableres et ny uafhængigt og risikobaseret tilsyn med behandling på plejecentre, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen. Derudover er finansieringen til at forebygge konkurser i hjemmeplejefirmaer faldet på plads.

Vi har været vidne til for mange sager med svigt i ældreplejen. Med satspuljeaftalen prøver vi at gøre op med netop dette. Det fortjener vores ældre medborgere. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får skabt et lovgrundlag, som bidrager til at få genskabt trygheden for vores ældre.

Læs aftaleteksten her.