Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Godt nyt: Regeringen vil sænke Storebæltstakster

Det skal være billigere at køre over Storebælt. Det mener regeringen, der vil reducere taksten for at krydse Storebæltsforbindelsen. Vi ønsker at binde Danmark bedre sammen – at gøre det billigere at være dansker og drive virksomhed. Derfor glæder jeg mig over, at regeringen i finanslovsforslaget foreslår, en takstnedsættelse på omkring 25 procent på Storebælt.