Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Fv-2015

26. oktober 2017

Tak for genvalget

Den 18. juni blev en hektisk og hård valgkamp afgjort. Et blåt flertal resulterede i en ny regering med Venstre i spidsen. Vi fik nøglerne tilbage til statsministeriet, men Venstre fik generelt et dårligt valg, der reducerede folketingsgruppen fra 47 til blot 34 medlemmer– Et stort tab af dygtige og værdsatte MF-kollegaer, som desværre ikke blev genvalgt.

Personligt fik jeg et flot valg med 7768 personlige stemmer. Særligt set i lyset af min konkurrent i kredsen, De Konservatives formand, Søren Pape, og Venstres generelle tilbagegang i Viborg Kommune. Derfor skal der lyde et stort og ydmygt tak for den enorme opbakningen. Jeg vil gøre mit for at leve op til jeres tillid, og jeg vil fortsætte med at kæmpe for et blåt og liberalt Danmark.

Forud venter hårdt arbejde. Til min store glæde fortsætter jeg som Venstres Transportordfører og medlem af Transportudvalget. Et område som jeg anser som uhørt vigtigt for erhvervslivet og den danske befolkning. Velfungerende transport og infrastruktur er afgørende for mobilitet og vækst, og kun med vækst kan vi skabe velfærd. Derudover er jeg blevet valgt til en række udvalgsposter. Fremover sidder jeg som medlem af Forsvarsudvalget, Miljø-og Fødevareudvalget, Energiudvalget, Retsudvalget, Skatteudvalget, Færøudvalget, Udvalget for Forretningsordenen og Udvalget for Valgs prøvelse. Som næstformand i den danske delegation ved Den Internationale Parlamentariske Union (IPU) og første stedfortræder i Udenrigspolitisknævn får jeg også en international rolle. Sidst, men ikke mindst er jeg betroet det ærefulde hverv som medlem af Folketingets præsidium.

Der bliver nok at tage fat på, og jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet.

Valgresultat

Her kan du læse mit valgresultat for Folketingsvalget 2015.

Valgkampdagbog