Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Feltbesøg ved Gudenådalen

Fredag den 1. april var jeg på feltbesøg ved Gudenådalen mellem Bjerringbro og Ulstrup. Her vil Danmarks Naturfredningsforening (DN) pludselig gennemtrumfe en fredning uden at lægges op til en god og konstruktiv dialog med de mange berørte lodsejere. Jeg må desværre konstatere, at DN's generelle respekt for den grundlovssikrede private ejendomsret kan ligge på et lille sted. Jeg forstår godt, at lodsejerne nu reagerer, og jeg lyttede til deres argumenter. Stor tak til Foreningen til Bevarelse af Gudenådalen, Landboforeningen Midtjylland og Danske Vandløb for det lærerige og smukke feltbesøg. Her går natur og kulturlandskab hånd i hånd på fornem vis. Trist at DN føler sig kaldet til at komme med et skrivebordspræget fredningsforslag, der træder lokalbefolkningen under fode og som rummer elementer, der rammer helt ved siden af skiven.