Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Kulturministeren besøgte Midtjylland

Til min store glæde havde kulturministeren takket ja til min invitation til et besøg i det midtjyske. Men først brugte formand for Miljø- og fødevareudvalget Pia Adelsteen og jeg anledningen til at besøge ”Den Genfundne Bro”. Herefter tog vi turen til Vestbirk Vandkraftværk sammen med kulturminister Mette Bock, hvor der var fokus på vandmøller, kulturarv og miljøhensyn. Sidste stop var Viborg Museum, hvor vi hørte om deres planer for fremtiden.

Feltbesøget bestod først af en tur til ”Den Genfundne Bro” over Gudenåen ved Vestbirk. Der er 100.000 besøgende hvert år. Og jeg tror, de besøgende er enige med mig, når jeg siger, at der ikke kan være meget tvivl om, at det er et fantastisk flot bygningsværk. Det er uden tvivl et besøg værd. Derudover er det muligt at prøve den fremragende cykelrute på den nedlagte banestrækning over broen. Broen er et tydeligt eksempel på, at danmarkshistorie og natur kan gå op i en højere enhed.

Herefter gik turen til Vestbirks fungerende Vandkraftværk, hvor vi mødtes med kulturministeren. Vandmøllerne har en stor kulturhistorisk betydning for Danmark, og derfor er det dejligt, at vi med dette besøg får mulighed for at se på balancen mellem kulturhistoriske og miljømæssige hensyn. Det er vigtigt, at vi bibeholder den vigtige danske kulturhistorie, men vi skal også tage hensyn til miljøet. Derfor vil jeg kæmpe for, at der satses på løsninger, hvor der tages hensyn til både den vigtige kulturhistorie og til miljøet.

Efter feltbesøget i Vestbirk drog kulturministen og jeg videre til Viborg for at besøge Viborg Museum og Viborgs historiske bydel omkring domkirken. Vi blev orienteret om nogle af de visionære planer, som Viborg Museum arbejder med for tiden. Viborg Museum har nemlig planer om etablering af et museum med stor national slagkraft og med fokus på Viborgs tusindårige hovedrolle omkring kongemagt, kirkemagt, retsvæsen og Reformationen. Det er et projekt, jeg meget gerne vil bakke op om, og derfor glæder det mig, at ministeren udviste stor begejstring for projektet.