Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

En ny borgerlig trekløverregering

Søndag eftermiddag på Marienborg fremlagde Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti det nye regeringsgrundlag for trekløverregeringen. Et ambitiøst regeringsgrundlang, som skal være med til at sikre et friere, rigere og mere trygt Danmark. Det nye regeringsgrundlag skal blandt andet være med til fortsat at sikre vækst og udvikling i hele Danmark – et Danmark i bedre balance.

En vigtig del af det at skabe vækst er fremkommelighed, hvorfor en stærk infrastruktur er vigtig. Dette forudsætter målrettede investeringer i et bedre vejnet, som er med til at understøtte jobskabelse og vækst. Jeg glæder mig derfor over de gode takter, der er skrevet ind i regeringsgrundlaget omkring en effektiv infrastruktur, som skal binde Danmark sammen.

Der er mange gode punkter at finde i regeringsgrundlaget. Ved at klikke her, kan i læse hele regeringsgrundlaget.

En ny trekløveregering har også betydet nye ministerposter i den nye regering. Et stort tillykke med udnævnelsen til de 22 ministre i den nye VLAK-trekløverregering. Jeg ser frem til et godt samarbejde med de nye ministre om at gøre Danmark til et friere, rigere og trygt land. Også et stort tak til de fire afgående Venstre-ministre, som har ydet en fremragende indsats for vores land under deres arbejde som ministre.