Dansk Kørelærer-Union

13. juni 2018Tak til Dansk Kørelærer-Union v/ formand Rene Arntog næstformand Henrik Nielsen for eftermiddagens feltbesøg hos unionens hovedkvarter i Roskilde. God drøftelse af aktuelle temaer såsom bekæmpelse af ventetid for køreprøver (værst i København), uacceptabel lang ventetid for fornyelse af kørekort, ny køreuddannelse med øget vægt på holdningsbearbejdning hos eleverne og ny uddannelse af kørelærerne. Der er nok at tage fat på - og det gør jeg så!