Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Dansk-færøsk dialog

I dagene 28.-31. august 2016 deltog Anne Mette og jeg i det årlige kontaktudvalgsmøde mellem Folketingets Præsidium og formandskabet for Færøernes Lagting. Aktiviteten var i år henlagt til Fyn og Ærø. Efter start i Svendborg om søndagen gik turen til Marstal på Ærø, hvor vi besøgte det fantastisk flotte og interessante søfartsmuseum. Derefter gik turen til Ærøskøbing, hvor det formelle kontaktudvalgsmøde blev afholdt. Desuden berettede byens vægter om den fine gamle købstads historie. Tirsdag gik turen videre mod Odense, hvor borgmesteren tog imod og berettede om den rivende udvikling og omdannelse, der sker i Danmarks tredje største by. I Odense besøgte vi også Teknologisk Institut, hvor vi fik et spændende indblik i en fremtid med robotter og velfærdsteknologi. Tirsdag aften var der en hyggelig officiel middag på Hotel Faaborg Fjord. Sammenfattede et vellykket arrangement, der udbyggede den gode dialog, de tætte bånd og venskabet inden for rigsfællesskabet.