Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Danmarks øer på Finansloven

Sidste fredag landene finanslovsaftalen for 2017. Og der var mange gode takter at finde i den fremlagte finanslovaftale.

Også Danmarks øer var at finde på finansloven. Med finanslovsaftalen sikrer vi en nedsættelse af færgetaksterne til de danske småøer for passagerer og biler og får skabt en trafikal ligestilling mellem transporten på land og hav. Færgetaksterne vil gradvist blive nedsat frem mod 2020.

Takstnedsættelse er med til at skabe et Danmark i bedre balance. De danske øer skal også med, når vi skal skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Det er derfor et vigtigt skridt i den rigtige retning, når vi nu kan nedsætte færgetaksterne.

Læs mit indlæg som jeg, sammen med social- og indenrigsordfører Carl Holst, har skrevet omkring nedsættelsen af færgetaksterne. Læs indlægget her.

Læs resten af finansloven ved at klikke her.