Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Midtjylland

Dag 1

26. juni 2018

Så er Pihl og Steenbergs store trafikale sommertogt skudt igang ved Viborg Domkirke, hvor borgmester Ulrik Wilbek sendte os afsted. Første feltbesøg var hos JP Gruppen i Viborg, hvor direktør Martin Pedersen talte om firmaets behofor effektiog stabil transport til de store markeder for bildele i Tyskland og resten af Europa. 

Vi besøgte også Midtjyllands Lufthavn I Karup. Det var et meget dejligt besøg, fordi vi fra politisk hold netop har afsat en pulje til mindre lufthavne i provinsen. Så der var god stemning, og Andreas og jeg var glade for at se, hvor meget glæde, der kommer af fornuftig politik.  


Det sidste stop på Dag 1 ble
v i Buskelund med støjgruppen “Tag toppen af støjen”. Her fik vi en opdatering på gruppens kamp for dæmpning af støjen ved Funder Kirkeby, Buskelund og højskolen.

Vi gav begge tilsagn om opbakning til støjgruppens kamp for et tåleligt støjniveau langs Silkeborgmotorvejen.