Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Besøg på Grønhøj Kro

Gregers Laigaard var vært for dagens hyggelige frokostmøde på Grønhøj Kro, der også er et flot museum for Morten Korch og kartoffeltyskerne. Ulrik Wilbek deltog  også i mødet samt i vores væsentlige drøftelse af problemet med lånevilkår i landdistrikterne. Der begynder at tegne sig konkrete løsninger i kølvandet på regeringens dialog med bankerne og realkreditinstitutterne. Men vi er ikke helt i mål, for Danmark skal hænge bedre sammen.