Besøg på Grønhøj Kro

Gregers Laigaard var vært for dagens hyggelige frokostmøde på Grønhøj Kro, der også er et flot museum for Morten Korch og kartoffeltyskerne. Ulrik Wilbek deltog  også i mødet samt i vores væsentlige drøftelse af problemet med lånevilkår i landdistrikterne. Der begynder at tegne sig konkrete løsninger i kølvandet på regeringens dialog med bankerne og realkreditinstitutterne. Men vi er ikke helt i mål, for Danmark skal hænge bedre sammen.