Kristian Pihl Lorentzen

Folketingskandidat i Viborg

Besøg hos Kjeldbjergvejens Auto

28. maj 2019

Besøg hos Kjeldbjergvejens Auto - en god lokal virksomhed med kunder fra hele egnen. Tak til Kjeld Kristensen for en god snak om fremtidens biler og vilkårene for de små lokalsamfund, herunder skolebørnene.