Balanceret løsning omkring motorvejsrastepladserne

28. februar 2018

Jeg glæder mig meget over, at regeringspartierne og Dansk Folkeparti i dag har indgået en aftale om udmøntningen af finanslovsaftalen ved parkeringstidbegrænsning for lastbiler på motorvejsrastepladserne.

For Venstre har det været vigtigt at få sat en stopper for den ”langtidsparkering”, der opleves på en række rastepladser, og som fratager kapacitet fra afholdelse de helt nødvendige og lovbefalede pauser og hvil. Omvendt har det være afgørende for os, at den nye tidsbegrænsning hænger sammen med virkelighedens verden, så vi ikke stresser chaufførerne og påfører et helt erhverv urimelige byrder og omkostninger.

Det er nu lykkedes at finde en god balance med denne aftale, idet der med virkning fra den 1. juli 2018 indføres en 25 timers parkeringstidsbegrænsning ledsaget af effektiv kontrol og mærkbare bøder for overtrædelse. Den nye ordning evalueres efter 2 års forløb.

Jeg vil gerne takke hele transportbranchen for saglige om konstruktive indspark til den politiske proces, så vi har kunnet sikre en god landing i denne sag.

Læs mere her: